Dessa beställningsrutiner avser ändringar som inte ingår i ert uppstartspaket och avser begäran om ändringar/assistans efter att er anläggning levererats.
Kunder som önskar ändringar som ingår i uppstartspaketet ber vi vända sig till respektive projektledare på BRP.

1. Text- eller layoutändringar

på bl.a. meddelanden, texter på webbokningen samt mallar och rapporter.

Textändringar avser ändringar på t.ex:

Sänd oss ert förslag på ny text/layout. Vi rekommenderar er att utgå från en befintlig rapport och där markera önskade ändringar, alternativt skapa en rapport i Word med det nya utseendet. Bifoga er rapportlayout.

2. Konfigurering av IT-miljö och hårdvara

Exempel på konfigureringstjänster:

3. Databasutsökningar

Är utsökningen av engångskaraktär kan vi ta ut en lista i Excel till er istället för att bygga in en ny rapport i BRP.
Er sammanställning behöver innehålla:

Observera att enbart information som registrerats i BRP kan ingå.

4. Utbildning

Om ni önskar en utbildning som är anpassad efter er verksamhets behov, har ni möjlighet att boka tid med en av BRPs utbildare. Vi rekommenderar er att beställa utbildningstid vid t.ex. nyanställningar. Om ingenting annat avtalats sker utbildning på distans med hjälp av telefon och fjärrskrivbord.

Ange vilken/vilka funktioner ni önskar utbildning i, t.ex:

5. Önskemål om funktionsändring

Om ni saknar någon funktion eller vill ändra på en befintlig, kan ni skicka in ett önskemål om detta. Beskriv det önskade resultatet så noga ni kan genom att bl.a. förklara vilket behov ni vill uppfylla med den nya/ändrade funktionen.

6. Konsulttjänst

Villkor vid beställning