Anpassning av person och organisationskort

Under Kontaktregister > Inställningar kan systemet anpassas så att information som är relevant för er verksamhet efterfrågas när en kund registreras.

Kategorier och grupper

För att personer och organisationer ska kunna hanteras kan de märkas med en kategori och en eller flera grupper. Eftersom en person bara kan tillhöra en enda kategori bör ni skapa kategorier som aldrig överlappar varandra, exempelvis lärare och elev, eller privatkund och företagskund. Eftersom ni kan koppla en kund till hur många grupper som helst finns ingen anledning att spara på dem. En och samma person kan exempelvis tillhöra grupperna Julkort, Stamkund, Vegan och Autogiro. Om ni använder grupper aktivt kan ni göra detaljerade sökningar, exempelvis efter kunder som heter Larson, är veganer men inte stamkunder.

Om ni använder en anläggning

Hantera grupper under Kontaktregister > Inställningar > Persongrupper

Alla persongrupper som finns att arbeta med skall vara lokala, dvs vara kopplade till anläggningen. Persongrupper som saknar anläggning är felaktiga. I kundkortet skall bara fältet "Grupper (enhet)" visas. "Grupper" ska vara dold. Avancerat urval kan endast göras på "Grupper (enhet)".

Om ni använder mer än en anläggning

Hantera grupper under Kontaktregister > Inställningar > Persongrupper. Om den person som är inloggad är en central användare hanterar du här de globala grupperna. Om personen som är inloggad ej är en central användare hanteras här de lokala grupperna för den aktuella anläggningen.

Under personens marknadsflik visas två uppsättingar grupper, en med globala grupper och en med grupper som är lokala för den anläggning personen är kopplad till. Markera de grupper som kunden ska tillhöra.

Övriga konfigurerbara fält

Förutom grupper och kategorier kan följande fält på kundkortet konfigureras:

*Tjänstetitlar
*Organisationsavdelningar
*Brancher
*Säljstatus
*Förmånsstatus
*Regioner