Video: Klippkortsprodukt

Produkter > Produkter

Skapa en värdekortsprodukt

  1. Produkter > Produkter, välj "Ny" och fyll i de aktuella uppgifterna på basuppgiftsfliken.
  2. Sätt "Produkttyp: Värdekort"
  3. Gå till fliken "Värdekort"
  4. På fliken "Pris" finns det möjlighet att fylla i priset för värdekortet.
  5. Avsluta genom att klicka på "OK".

Konto efter giltighetstid

Om ett konto anges här kommer det vid nyttjande efter giltighetens tid att används istället för värdekortsproduktens ordinarie konto.

Flera produkter

Kortet kan gälla för en eller flera olika produkter. Klippkortet ger kortinnehavaren rättighet att använda klippkortet som betalmedel vid köp av någon av de på kortet angivna produkterna. Varje gång kortet används som betalmedel dras det ett klipp. Gäller kortet för flera produkter kan det alltså användas för valfri produkt av de angivna produkterna (alltså inte för en kombination av produkterna).