Kontaktregister > Personer alternativt "F9"

Förklaring till uppgifter på flik Basuppgifter
Förklaring till uppgifter på flik Marknad
Förklaring till uppgifter på flik Meddelanden
Förklaring till uppgifter på flik Bokningar
Förklaring till uppgifter på flik Tidigare köp
Förklaring till uppgifter på flik Ekonomi
Förklaring till uppgifter på flik Personal
Förklaring till uppgifter på flik Kundjournal