Integration med Assa ARX

BRP kan integreras med Assa ARX som är ett externt system för inpassering.

När BRP är integrerat med Assa ARX är det Assa ARX som är ansvarigt för all in- och utpassage. Passager rapporteras till BRP för att kunna användas i historik (se Passagehistorik) eller statistik (se Besök).

En Assa ARX-läsare kan inte användas för avprickning då det inte går att säkerställa att inpasseringar kommer in tillräckligt snabbt i BRP.

BRP skickar information om vilka kortnummer som är giltiga och vilka behörighetsgrupper i Assa ARX de ska ha. Behörighetsgruppen namn ska ligga i externt id på rättigheten i BRP. I externt id i BRP så kan man ange 2 (två) behörighetsgrupper i externt id enligt formatet "Killar;Tjejer" för att ge olika behörighetsgrupp i ARX baserat på kön. Om kön är okänt i BRP så får personen behörighetsgruppen för man.

Eftersom ARX måste använda samma portrange 5002-5004 kan inte flera installationer dela samma server.

Det finns stöd i BRP att öppna ARX-dörrar. Både för personal och via API (Via appar, etc).

Synkronisering av enskild person

Inpasseringskort registreras på det sätt som är beskrivet här: Kort och armband

En person kan också ändras/tas bort manuellt:

  1. Sök upp aktuellt person (Kontaktregister > Personer alternativt "F9")
  2. Dubbeklicka på personen
  3. Klicka på "Synkronisera"

Om personen har ett giltigt abonnemang kommer den att ändras eller läggas till i Assa ARX. Om personen inte har ett giltigt abonnemang kommer den att inaktiveras i Assa ARX.

OBS Personen synkroniseras omedelbart med Assa ARX-centralen men vid kommunikationsavbrott mellan ARX Server och centralenheter så sker synkroniseringen när kommunikationen återupprättats.

Fullständig synkronisering

BRP kommer att regelbundet göra en fullständig synkronisering med Assa ARX. Normalt sett kommer detta att göras en gång per natt. Kontakta BRP:s support för information om schemaläggning och start av den.

Det går också att manuellt starta en fullständig synkronisering, kontakta då BRP:s support och be dem om hjälp med det. (De går då in i Inställningar > "Portar", markerar en port i listan, högerklickar och väljer "Totalsynk" från menyn.)

Den fullständiga synkroniseringen kontrollerar vilka kort som finns inlagda i Assa ARX och vilka personer som har giltiga abonnemang i BRP. Kort i Assa ARX som inte har giltigt abonnemang inaktiveras, kort som har giltiga abonnemang som inte finns i Assa ARX läggs till och kort där uppgifter (t.ex. rättigheter) har ändrats skickas över Assa ARX igen. Normalt sett ska den här funktionen aldrig användas av någon annan än BRP-ansvarig.

OBS Om endast PIN-kod har ändrats kommer personen inte att uppdateras i den fullständiga synkroniseringen. I det fallet måste personen synkroniseras enskilt enligt ovan.

PIN-kod

PIN-kod kan anges per person i BRP. PIN-kod synkroniseras vid både enskild och fullständig synkronisering. Du hittar PIN-kod i personalfliken på personkortet.

En person kan bli spärrad i Assa ARX om felaktig PIN-kod har angetts för många gånger. Om enskild synkronisering görs av personen kommer den åter att bli aktiv i Assa ARX och spärren hävs (förutsatt att personen också har ett giltigt abonnemang).

Inställningar

Se Förklaring av inställningar

Begränsningar

Entréer kan inte användas.

Klippkort kan användas och räknas ned för varje besök men de tas bara bort när den fullständiga synkroniseringen körs. Det innebär att det sista klippet kan användas tills nästa synkronisering körs.

Felsökning

Kunden kan inte passera in

  1. Kontrollera att personen finns i Assa ARX.
  2. Om personen finns i Assa ARX: kontrollera att den har rätt behörighet, kortnummer och PIN-kod.
  3. Om personen inte finns i Assa ARX: gör en enskild synkronisering av personen. Om personen inte läggs till i Assa ARX har den förmodligen inte ett giltigt abonnemang eller värdekort i BRP. Se Varför kan inte kunden passera in?. Lägg också märke till att abonnemangets rättigheter måste ha minst ett "Externt ID" som motsvarar en behörighetsgrupp i Assa ARX. Se Objektet rättighet
  4. Om kund kommer in genom dörr men ingen inpassering visas i BRP så är antagligen undercentralen inte online. Titta i installationsträden - om dörr är röd är undercentral offline. Om undercentralen är uppe (grön dörr) så kan något hänt med ARX-server. Starta om tjänsten schemaläggaren.

Person utan rättighet kan komma in

Om personen kan komma in är kortnumret registrerat i Assa ARX.

  1. Ta bort kortet från Assa ARX.
  2. Kontrollera om kortet finns registrerat i BRP. Ta bort det om det finns i BRP.