Tidrapportering sker i det webbaserade BRP Online där personalen kan logga in för att fylla i och ändra sina tidrapporter. 

Kort intern introduktion till tidrapporteringen och de olika anställningsformerna: https://docs.google.com/presentation/d/1eWA0iJ5rAZ2N85uow6IQk8SbbiwCR6phYWEV798XBwo/edit?usp=sharing

Begreppsförklaringar

Begreppsförklaringar

BRP Time Premium

Följande funktioner förutsätter BRP Time Premium (tillval)

Förutsättningar

  1. Anställningsformer (verifiera att alla anställda passar in som en av dessa)
  2. Export av underlag kan endast ske till Visma Lön eller Agresso.
  3. Fast anställd med flex behöver använda arbetspass, inte schema.
  4. Kontrollera att du kan gå till BRP Online (blå ikon högst uppe till höger i det ordinarie BRP-interfacet) 
  5. Gå igenom Driftsättning tidrapportering

Observera att detta inte är ett lönesystem i sig, utan en funktion som exporterar underlag till ett lönesystem.

Uppstartspaket

Driftsättningen av tidrapportering är ett omfattande projekt med ett paketpris på 14 000kr ex moms per bolag. Avslutas projektet innan slutförande debiterar BRP istället för nedlagd tid.

Ingår i uppstartspaketet

Flöden

Lägg till personal till tidrapporteringen (systemansvarig)

Lägg till attestant (systemansvarig)

Förbereda, rapportera och låsa tid (anställd)

Attestera rapporterad tid (attestant)

Export av löneunderlag (ekonomiansvarig)

Import av löneunderlag till Visma lön (ekonomiansvarig)

 

 

Informationen på denna sida är under utveckling och kan komma att förändras.

Löneunderlag (Det här är det gamla sättet )

Under menyn Ekonomi > Lön > Löneunderlag kan man söka fram alla gruppaktivitetstillfällen för ett tidsintervall. Man kan filtrera på Tidkod och Person.

När man klickar på knappen "Exportera" skapas en fil med de markerade raderna. Filen är summerad per tidkod och person. Raderna markeras då också som exporterade.

Kryssar man i "Exporterade" visas endast det löneunderlag som är exporterat för intervallet. Kryssar man ur "Exporterade" visas de gruppaktivitetstillfällen som finns i intervallet som inte har exporterats samt eventuella vikarieposter som inte har exporterats.

Knappen "Rapport" ger möjlighet att skriva ut en summering per Tidkod och Person av de markerade raderna. En utskrift sätter inte raderna som exporterade.

Vikariehantering (Det här är det gamla sättet som tagits bort)

Om man klickar sig in på en gruppaktivitet från schemat för att byta instruktör kan man kryssa i vikarie. Då skapas det ett löneunderlag av en viss Tidkod (ställs in under Inställningar > Inställningar > Ange tidkod för frånvaro). Det är den ordinarie instruktören som får detta löneunderlag skapat på sig.