Video: Rättigheter

Produkter > Inställningar > Rättigheter

Bokningsrättigheter används för att reglera kundernas möjligheter att boka tjänster respektive plats på gruppaktiviteter. Rättigheterna registreras under Produkter > Inställningar > Rättigheter.

Ange på produkten (tjänsten/gruppaktiviteten) vilka (boknings)rättigheter som krävs för att få boka produkten. Tilldela/koppla sedan denna rättighet till de entréer och abonnemang som ska tillåtas boka respektive produkt. Bokningsrättigheten får kunden sedan genom att köpa dessa entréer/klippkort eller abonnemang.