Format

Verifikat kan exporteras till följande format för inläsning i bokföringssystem:

Automatisk export av verifikat

BRP kan exportera verifikat per automatik. Exporten görs då en gång per dag. Kontakta BRP för mer information.

Se dokumentationen för den schemalagda aktiviteten "Verifikatexport" här:  Schemaläggning

Manuell export av verifikat

Efter kassarapporter, fakturajournaler och inbetalningsjournaler skapats, gå till Ekonomi > Bokföring > Verifikat, markera önskade verifikat och klicka på "Exportera".