Tjänstebokningar per person

Visar en sammanställning av alla beställares tjänstebokningar under vald period.

Tjäntebokningar per bokare

Visar per anställd hur många bokningar dom gjort under en valfri tidsperiod. Det är bokningstillfället som avses och inte när bokningen inträffar. Förutom antalet bokningar visas även antalet bokade timmar samt priset ex moms. Det ges även möjlighet att filtrera på produktgrupp och produkt.

Tjänstebokningar per resurs

Visar schemalagd tid samt bokad tid för alla resurser under vald period.