Start/Slut

Visar hur många bokningar som påbörjas respektive avslutas dag för dag.