Om en kunds bokning på ett gruppaktivitetspass har försvunnit kan ni oftast hitta orsaken till bokningens försvinnande under historikfliken på gruppaktiviteten.

För att se händelser på en inplanerad gruppaktivitet

Dubbelklicka på gruppaktiviteten i bokningsvyn, nu öppnas dialogfönstret "Gruppaktivitet", klicka på fliken "Historik". Händelser som loggas/visas är:

För mer information se t.ex. Lista, boka och avboka deltagare på gruppaktiviteter.