Produkter > Inställningar > Rättigheter

Namn:

Ange gärna ett namn som hänvisar till typen av abonnemang som ska ges denna rättighet, t.ex. "Guldkort".

Prislista:

Ger rättighetsinnehavaren vald prislista. Kan vara till exempel medlemspriser, kopplas då rättigheten till en abonnemangsprodukt får alla som har ett giltigt abonnemang handla till medlemspriser.

Inpasseringsrättigheter:

Ger rättighetsinnehavaren rätt att passera in enligt inpasseringsrättighetens inställningar.

Enbart lokal anläggning:

 Ger nyttjaren endast rätt att passera in på anläggningen som abonnemanget tillhör.

Visa vid inpassering:

Om ikryssad visas rättigheten i inpasseringsdialogen. Kan vara användbart om vissa kunder t.ex. ska ha en handduk när de kommer.

Färg vid inpassering:

Bakgrundsfärg på rättigheten när den visas i inpasseringsdialogen.

Externt ID:

Anger namnet på en rättighet i ett externt system. Används om BRP är integrerat med Bewator Entro eller Metra.

Om BRP är integrerat med Bewator Entro kan två externa ID:n anges, en för män och en för kvinnor. De externa identifierarna separeras med semikolon. Personer som är män (eller där kön inte är angivet) får den första rättigheten i Bewator, personer som är kvinnor får den andra rättigheten i Bewator.

Exempel: Om man anger behörighet1;behörighet2 får män behörighet1 och kvinnor behörighet2.