Alla bokningar hanteras på ett likartat sätt oavsett om de bokats via er webbokning eller av er personal direkt i BRP. Det finns dock ytterligare en faktor att ta hänsyn till vid fakturering av webbokningar och det är hanteringen av "övergivna" bokningar. Se Automatisk avbokning av övergivna bokningar för mer information. Om ni önskar fakturera era webbokningar behöver era rutiner och inställningar för avbokningsfunktionen synkroniseras.

Se Fakturering för information kring fakturering.