Ekonomi > Fakturering > Fakturor

När en faktura skapats kan ni välja att skriva ut den genom att klicka på knappen "Rapport". Oavsett vilket "Mål" ni väljer så får ni frågan om ni vill sätta fakturans status till "skickad". Svarar ni "Ja" antar BRP att fakturan levererats till fakturamottagaren. Ni kan välja att leverera fakturan på följande sätt:

E-post av fakturor

När man väljer "Mål = E-post" så kommer fakturan mailas direkt till kunden. Markeras flera fakturor skickas dessa en och en med en faktura som bilaga i varje mail.