Att komma igång med BRP

Nyheter
Leverans och utbildning
Konfigurering

Grunder

Inloggning och lösenord
Kundhantering
Resurser och vyer

Produkter och bokning

Produkter
Varor och tjänster
Paket
Abonnemang, entréer och klippkort
Gruppaktiviteter
Arrangemang
Bokning

Moduler

Fakturering
Kassa
Inpasseringskontroll
Lager
Internetbokning

Ekonomi

Autogiro
Bokföring
Periodisering

Information

Statistik och listor
Rapporter och Journaler

Övrigt

Begreppslista
Snabbtangenter
Felsökning och support
Tillverkardeklaration för Kassamodul
Videodokumentation (under uppbyggnad)