Det går tyvärr inte att i BRP se om skickade mail mottagits.