För att visa oss hur ett fel yttrar sig kan ni ta en skärmbild som ni bifogar tillsammans med felbeskrivningen. Så här gör du i Windows:

1. Se till att det fönster som du vill ta en bild av är aktivt.
2. Tryck samtidigt ned tangenterna "Ctrl", "Alt" och "Prt Scn".
3a. Om du skickar e-post med en fristående e-postklient - som Outlook, skapar du bara ett nytt meddelande och trycker "Ctrl-V" för att klippa in bilden.
3b. Om du använder en webbaserad e-postklient, som Gmail, Hotmail eller Yahoo! mail öppnar du istället programmet Paint (Start > Alla program > Tillbehör > Paint), trycker "Ctrl-V" för att klistra in bilden. Spara sedan bilden som en fil (exempelvis i png-format) med Arkiv > "Spara som". När du skriver e-postmeddelandet med felbeskrivningen bifogar du bildfilen.