Begrepp i BRP
Nyheter
Leverans och utbildning

Kundhantering
Resurser och vyer

Produkter
Varor och tjänster
Paket
Abonnemang, entréer och klippkort
Gruppaktiviteter
Inpasseringskontroll
Arrangemang

Bokning

Lager
Statistik och listor
Rapporter
Fakturering
Bokföring
Kassa
Internetbokning

Snabbtangenter
Felsökning och support

Debitering av abonnemang
Debitering av autogiroabonnemang

Konfigurering

Periodisering

Periodisering av abonnemang
Periodiseringsjournaler
Periodiseringsskuld per datum

Övrigt

Schemaläggning

Meddelandemallar
E-post
SMS