Att börja använda ekonomisk information från BRP
Fakturajournaler, inbetalningsjournaler och verifikat
Dimensioner
Verifikatexport
Konteringsexempel
Kontoplan
Särredovisning
Reklamskatt
Månadsrutiner
Månadsavstämning