Child pages
  • Import / export / uppdatering av produkter (Varor och Lagervaror)
idproductTypenamenumbersupplierbarcodespluarticleNumberinPricepriceIncVatvatproductGroupaccount
LagervaraVetemjölKungsörnen111111, 555555333vkg1234819,925spannmål3010