Child pages
  • Varför syns inte gruppaktiviteten på Internet alt i kundkiosken?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om era produkter som ska vara bokningsbara via nätet inte syns på Internet så beror det oftast på något av följande villkor inte uppfylls:

  • "Bokningsbar via Internet" är inte aktiverad för gruppaktivitetsprodukten, för mer information se Gruppaktivitetsprodukten
  • Beställningen som gruppaktiviteten planeras in på måste vara kopplad till samma anläggning som kiosken / internetbokningen
  • No labels