Child pages
  • Konteringsexempel
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Exempelkonton

KontonrKontonamnKontonrKontonamnKontonrKontonamn
1510Kundfordringar2421Ej inlösta presentkort3310Försäljning 25%
1511Kundfordringar AG2423Ej inkösta klippkort 6%3410Försäljning 0%
1517Delbetalning2426Omatchade betalningar3590Indrivningsintäkter
1518Kundkonton2610Utgående moms, oreducerad3693Tömning klippkort 6%
1612Kassaförskott2620Utgående moms, reducerad 13911Hyresintäkter 25%
1684Kortfristid fordran lev.2630Utgående moms, reducerad 23953Återvunnen förlust KF 6%
1910Kontanter2971Skuldkonto periodisering3990Skuggkonto periodisering 25%
1911Kort3010Träning förbetald 6%3992Skuggkonto periodisering 6%
1912Internetbetalning3011Träning AG 6%6354Konstaterad förlust KF 6%
1915Actiway3012Träning engångs 6%  
1930Bank3013Personlig träning 6%  

 

Kassaförsäljning

Försäljning

Försäljning i kassan med betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310 75Kassarapport2016-05-17Försäljningskonto Produkten
2610 25Kassarapport2016-05-17Moms
1911100 Kassarapport2016-05-17Konto för betalsätt ”Kort”

Återköp

Återköp i kassan mot kontanter

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
331075 Kassarapport2016-05-17Försäljningskonto Produkten
261025 Kassarapport2016-05-17Moms
1910 100Kassarapport2016-05-17

Konto för betalsätt ”Kontant”

Splitt av kvitto

Försäljning i kassan av årskort för 2000:- där kvittot splittas och hälften betalas med betalkort och resten faktureras i kassan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3010 943,4Kassarapport2016-06-06Försäljningskonto Produkten
2630 56,6Kassarapport2016-06-06Moms
19111000 Kassarapport2016-06-06Konto för betalsätt ”Kort”
3010 943,4Fakturajournal2016-06-06Försäljningskonto Produkten
2630 56,6Fakturajournal2016-06-06Moms
15101000 Fakturajournal2016-06-06Konto för betalsätt ”Faktura”

Växling

Kontantuttag från kassan för att t.ex köpa lite receptionsmateriel.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1910 500Kassarapport2016-07-22Konto för betalsätt ”Kontant”
1612500 Kassarapport2016-07-22Konto för betalsätt ”Kontantuttag”

Enbart 200:- behövdes för att köpa in det man behövde så man återför 300:- till kassan igen

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1612 300Kassarapport2016-07-22Konto för betalsätt ”Kontantuttag”
1910300 Kassarapport2016-07-22Konto för betalsätt ”Kontant”

Internetbetalning

Köp

Köp sker på bokningssidan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012 943,4Kassarapport2016-10-05Försäljningskonto Produkten
2630 56,6Kassarapport2016-10-05Moms
19121000 Kassarapport2016-10-05Konto för betalsätt "Internetbetalning"

Återköp via BRP Online

Gör återköp/kreditering via BRP Online

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1912 1000Kassarapport2016-10-05Konto för betalsätt "Internetbetalning"
15101000 Kassarapport2016-10-05Konto för betalsätt "Faktura"
1510 1000Fakturajournal2016-10-05Konto för betalsätt "Faktura"
3012943,4 Fakturajournal2016-10-05Försäljningskonto Produkten
263056,6 Fakturajournal2016-10-05Moms

Fakturering

Faktura

Försäljning mot faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310 750Fakturajournal2016-01-25Försäljningskonto Produkten
2610 250Fakturajournal2016-01-25Moms
15101000 Fakturajournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura”

Betalning av faktura via bankgiro

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 1000Inbetalningsjournal2016-02-05Konto för betalsätt ”Faktura”
19301000 Inbetalningsjournal2016-02-05Konto för betalsätt ”Bank”

Betalning av fakturan i kassan med betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 1000Kassarapport2016-02-05Konto för betalsätt ”Faktura”
19111000 Kassarapport2016-02-05Konto för betalsätt ”Kort”

Faktura AG

Försäljning mot faktura AG i januari i samband med månadens autogirodragning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3011 471,7AG-fakturajournal2016-01-25Försäljningskonto Produkten
2610 28,3AG-fakturajournal2016-01-25Moms
1511500 AG-fakturajournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura AG”

Betalning av faktura via autogiro

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511 500Inbetalningsjournal2016-01-27Konto för betalsätt ”Faktura AG”
1930500 Inbetalningsjournal2016-01-27Konto för betalsätt ”Bank”

Betalning av fakturan i kassan istället med kontanter

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511 500Kassarapport2016-03-07Konto för betalsätt ”Faktura AG”
1910500 Kassarapport2016-03-07Konto för betalsättet ”Kontant”

Kontantmetoden (rekommenderas ej)

Försäljning mot faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
  0Fakturajournal2016-01-25Ingen skuld bokas upp
 0 Fakturajournal2016-01-25Ingen skuld bokas upp

Betalning av faktura via bankgiro

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310 750Inbetalningsjournal2016-02-05Försäljningskonto Produkten
2610 250Inbetalningsjournal2016-02-05Moms
19301000 Inbetalningsjournal2016-02-05Konto för betalsätt ”Bank”

Betalning av fakturan i kassan med betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310 750Kassarapport2016-02-05Försäljningskonto Produkten
2610 250Kassarapport2016-02-05Moms
19111000 Kassarapport2016-02-05Konto för betalsätt ”Kort”

Kreditering

Kreditering av faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 1000Fakturajournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura”
3310750 Fakturajournal2016-01-25Försäljningskonto Produkten
2610250 Fakturajournal2016-01-25Moms

Kvittning

Kvittning faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 1000Inbetalningsjournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura”
15101000 Inbetalningsjournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura”

Kvittning av överbetald faktura mot en icke betald AG-faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511 1000Inbetalningsjournal2016-02-15Konto för betalsätt ”Faktura AG”
15101000 Inbetalningsjournal2016-02-15Konto för betalsätt ”Faktura”

Konstatera kundförlust

Sista fakturan på ett autogiroabonnemang blir fakturerat

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3011 471,7AG-fakturajournal2016-01-25Försäljningskonto Produkten
2610 28,3AG-fakturajournal2016-01-25Moms
1511500 AG-fakturajournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura AG”

Månaderna går och man får inte in skulden. Väljer till slut att konstatera kundförlust

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511 500Inbetalningsjournal2017-12-31Konto för betalsätt ”Faktura AG”
6354471,7 Inbetalningsjournal2017-12-31Konto för konstaterade kundförluster 6%
261028,3 Inbetalningsjournal2017-12-31Moms

Fakturan blir trots allt betald efter att man konstaterat kundförlust

KontoDKVerifikattypBokföringsdag 
3953 471,7Inbetalningsjournal2018-01-10Konto för återvunna kundförluster 6%
2610 28,3Inbetalningsjournal2018-01-10Moms
1930500 Inbetalningsjournal2018-01-10Konto för betalsätt ”Bank”

Utbetalning faktura

Inbetalning kommer in som överstiger fordringsbeloppet på 1000:-

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 1500Inbetalningsjournal2016-11-02Konto för betalsätt ”Faktura”
19301500 Inbetalningsjournal2016-11-02Konto för betalsätt ”Bank”

Betalar fakturan med -500. Väljer betaldag som man planerar att göra utbetalningen till kundens konto via sin internetbank

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1930 500Inbetalningsjournal2016-11-07Konto för betalsätt ”Bank”
1510500 Inbetalningsjournal2016-11-07Konto för betalsätt ”Faktura”

Istället för att betala ut via internetbank kommer kunden in och vill ha pengarna tillbaka direkt i kassan. Betalar faktura i kassan och väljer att betala ut till betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1911 500Kassarapport2016-11-07Konto för betalsätt ”Kort”
1510500 Kassarapport2016-11-07Konto för betalsätt ”Faktura”

Omatchade inbetalningar

Omatchad betalning kommer in då referens vid betalning inte överensstämmer med något OCR-nummer i kundreskontran

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2426 1000Inbetalningsjournal2016-03-11Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar”
19301000 Inbetalningsjournal2016-03-11Observera att bank redan konteras här, Konto för betalsätt ”Bank”

Matchning av omatchad betalning mot faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 1000Inbetalningsjournal2016-03-11Konto för betalsätt ”Faktura”
24261000 Inbetalningsjournal2016-03-11Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar”

Om matchning inte kan göras då betalningen inte avser faktura i BRP kundreskontra så markerar ni betalningen som bearbetad och gör manuell bokföringsorder/verifikat i ert bokföringsprogram

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
X 1000XX 
24261000 XX2426 bör debiteras i bokföringsprogrammet

Delbetalning

Faktura AG

Försäljning med ”Delbetalning” som betalsätt i kassan. Exemplet nyttjar AG-delbetalningsplan 4 månader

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012 943,4Fakturajournal2016-01-16Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning
2630 56,6Fakturajournal2016-01-16Moms
15101000 Fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”

Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 1000Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”
15171000 Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”

Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar AG eftersom det är en AG-delbetalningsplan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1517 1000AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”
15111000 AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura AG”

Betalning sker normalt sätt månatligen, här kommer första betalningen in i februari i samband med AG-dragningen

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511 250Inbetalningsjournal2016-02-27Konto för betalsätt ”Faktura AG”
1930250 Inbetalningsjournal2016-02-27Konto för betalsätt ”Bank”

Faktura

Försäljning med ”Delbetalning” som betalsätt i kassan. Exemplet nyttjar Standardfaktura-delbetalningsplan 6 månader

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012 943,4Fakturajournal2016-01-16Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning
2630 56,6Fakturajournal2016-01-16Moms
15101000 Fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”

Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 1000Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”
15171000 Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”

Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar eftersom vi valde en standardfaktura-delbetalningsplan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1517 1000AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”
15101000 AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”

Kunden betalar första delbetalningsfakturan direkt i kassan med betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 166,6Kassarapport2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”
1911166,6 Kassarapport2016-01-16Konto för betalsätt ”Kort”

Integration påminnelse/inkassoservice

Försäljning mot faktura i januari

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310 750Fakturajournal2016-01-25Försäljningskonto Produkten
2610 250Fakturajournal2016-01-25Moms
15101000 Fakturajournal2016-01-25Konto för betalsätt ”Faktura”

Kunden betalar inte på förfallodagen så ni skickar fakturan till leverantören via integrationen

Kunden betalar in skulden till leverantören som rapporterar via integrationen att fakturan är betald så att fakturan blir betald

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 1000Inbetalningsjournal2016-03-17Konto för betalsätt ”Faktura”
3590 33Inbetalningsjournal2016-03-17Indrivningsintäkter, t.ex ränta
3590 180Inbetalningsjournal2016-03-17Indrivningsintäkter, t.ex Inkassoavgift
6591180 Inbetalningsjournal2016-03-17Indrivningskostnader, t.ex provision
16841033 Inbetalningsjournal2016-03-17Konto för betalsätt ”Indrivning”

Leverantören skickar kapitalutbetalning till ert bankgiro

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1684 1033Inbetalningsjournal2016-03-22Konto för betalsätt ”Indrivning”
19301033 Inbetalningsjournal2016-03-22Konto för betalsätt ”Bank”

Om leverantören skickar kapitalutbetalning till annat bankgiro än det som är kopplat till BRP görs manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1684 1033XX 
19301033 XX 

Friskvårdsleverantörer (Manuell hantering)

Kund kommer in som köpt ett årskort via friskvårdsleverantören, man nyttjar förslagsvis betalsätt och därmed konto i kassan för respektive leverantör

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3010 1886,79Kassarapport2016-04-06Försäljningskonto Produkten
2630 113,21Kassarapport2016-04-06Moms
19152000 Kassarapport2016-04-06Konto för betalsätt ”Actiway”

Leverantören skickar kapitalutbetalning till ert bankgiro. Kan komma i klumpsumma eller per beställning.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2426 1800Inbetalningsjournal2016-04-20Konto för betalsätt ”Omatchade betalningar”
19301800 Inbetalningsjournal2016-04-20Observera att bank redan konteras här, Konto för betalsätt ”Bank”

Markera omatchade betalningen som bearbetad och gör manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1915 1800XX 
24261800 XX 

Om leverantören skickar kapitalutbetalning till annat bankgiro än det som är kopplat till BRP görs enbart manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram då ingen omatchad betalning återfinns

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1915 1800XX 
19301800 XX 

Man får normalt in mindre på bank än vad som satts upp på 1915 för varje beställning. Denna differens ska stämma överens med redovisningsrapporten ni fått från leverantören och är en av anledningarna till att vi rekommenderar ett konto per leverantör samarbetar med. Det är vanligtvis en försäljningsprovision och ingående moms som ni får göra en manuell order/verifikat i ert bokföringsprogram på.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1915 200XX 
6060150 XXFörsäljningsprovision
264150 XXIngående moms

Friskvårdsleverantörer (Integration)

Actiway

Hanteras bokföringsmässigt som "Friskvårdsleverantörer (Manuell hantering)" då integrationen tills vidare enbart hanterar kontroll av saldo, köp och återköp - inte fakturor. Se Actiway

Benify

Kund köper produkt via Benify. Benify skapar en faktura direkt i ert BRP.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012 3301,89Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto Produkten
2630 198,11Fakturajournal2016-03-14Moms
6050280 Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto provisionsprodukten
264170 Fakturajournal2016-03-14Ingående moms
15103150 Fakturajournal2016-03-14Konto för betalsätt ”Faktura”

Benify betalar in kapitalet och använder OCR som finns på den skapade fakturan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 3150Inbetalningsjournal2016-06-10Konto för betalsätt ”Faktura”
19303150 Inbetalningsjournal2016-06-10Konto för betalsätt ”Bank"

Wellnet

Kund köper produkt via Wellnet. Wellnet skapar en faktura direkt i ert BRP.

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012 3301,89Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto Produkten
2630 198,11Fakturajournal2016-03-14Moms
6050280 Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto provisionsprodukten
264170 Fakturajournal2016-03-14Ingående moms
15103150 Fakturajournal2016-03-14Konto för betalsätt ”Faktura”

Wellnet betalar in kapitalet och använder OCR som finns på den skapade fakturan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 3150Inbetalningsjournal2016-06-10Konto för betalsätt ”Faktura”
19303150 Inbetalningsjournal2016-06-10Konto för betalsätt ”Bank"

 

Kundkonto

Försäljning i kassan med betalsätt ”Kundkonto”

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3011 377,36Kassarapport2016-09-12Försäljningskonto Produkten, All intäkt tas vid försäljning
2630 22,64Kassarapport2016-09-12Moms
1518400 Kassarapport2016-09-12Konto för betalsätt ”Kundkonto”

Betalning av kundkontoskulden med betalkort direkt i kassan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1518 400Kassarapport2016-09-18Konto för betalsätt ”Kundkonto”
1911400 Kassarapport2016-09-18Konto för betalsätt ”Kort”

Fakturering av kundkontoskulden via AG-faktura istället för att betala av den i kassan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1518 400AG-fakturajournal2016-10-25Konto för betalsätt ”Kundkonto”
1511400 AG-fakturajournal2016-10-25Konto för betalsätt ”Faktura AG”

Värdekort (Klippkort & Presentkort)

Klippkort för inpassering

Försäljning 10 Klipp engångsträning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2423 660,38Kassarapport2016-06-15Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630 39,62Kassarapport2016-06-15Moms
1911700 Kassarapport2016-06-15Konto för betalsätt ”Kort”

Nyttjande av ett klipp vid inpassering

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012 66,04Kassarapport2016-06-17Försäljningskonto ingående Entréprodukt
2630 3,96Kassarapport2016-06-17Moms
242366,04 Kassarapport2016-06-17Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
26303,96 Kassarapport2016-06-17Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Tömning återstående outnyttjat värde

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3693 594,34Kassarapport2017-06-30Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten
2630 35,66Kassarapport2017-06-30Moms
2423594,34 Kassarapport2017-06-30Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
263035,66 Kassarapport2017-06-30Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Klippkort för betalning

Fakturering 10 Klipp Personlig Träning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2423 3773,58Fakturajournal2016-06-15Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630 226,42Fakturajournal2016-06-15Moms
15104000 Fakturajournal2016-06-15Konto för betalsätt ”Faktura”

Nyttjande av 3 klipp

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3013 1132,08Kassarapport2016-07-15Försäljningskonto ingående Tjänsteprodukt
2630 67,95Kassarapport2016-07-15Moms
24231132,08 Kassarapport2016-07-15Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
263067,95 Kassarapport2016-07-15Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Tömning återstående outnyttjat värde

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3693 2641,51Kassarapport2017-06-30Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten
2630 158,49Kassarapport2017-06-30Moms
24232641,51 Kassarapport2017-06-30Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630158,49 Kassarapport2017-06-30Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Presentkort

Försäljning Presentkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2421 500Kassarapport2016-04-03Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
1911500 Kassarapport2016-04-03Konto för betalsätt ”Kort”

Nyttjande av 300:- genom köp av matbuffé

KontoDKVerifikattypBokföringsdag 
3210 267,86Kassarapport2016-04-10Försäljningskonto Varuprodukten
2620 32,14Kassarapport2016-04-10Moms tas först vid nyttjande
2421300 Kassarapport2016-04-10Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades

Tömning återstående outnyttjat värde

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3410 200Kassarapport2017-04-30Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten
2421200 Kassarapport2017-04-30

Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades

Efterfakturerat klippkort

Inpassering med klippkortet

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012 66,04Kassarapport2016-09-12Försäljningskonto ingående Entréprodukt
2630 3,96Kassarapport2016-09-12Moms
242366,04 Kassarapport2016-09-12Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
26303,96 Kassarapport2016-09-12Moms

Fakturering av klippkortet

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012 66,04Fakturajournal2016-09-30Försäljningskonto ingående Entréprodukt
2630 3,96Fakturajournal2016-09-30Moms
151070 Fakturajournal2016-09-30Konto för betalsätt ”Faktura”
2423 66,06Kassarapport2016-09-30Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630 3,96Kassarapport2016-09-30Moms
301266,06 Kassarapport2016-09-30Försäljningskonto ingående Entréprodukt
26303,96 Kassarapport2016-09-30Moms

Betalning av fakturan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 70Inbetalningsjournal2016-10-10Konto för betalsätt ”Faktura”
193070 Inbetalningsjournal2016-10-10Konto för betalsätt ”Bank”

Periodisering

Abonnemang

Försäljning av abonnemanget Träningskort 12 månader Engångsbetalning mot faktura

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3012 3301,89Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto Produkten
2630 198,11Fakturajournal2016-03-14Moms
2971 3301,89Fakturajournal2016-03-14Periodiseringskonto Produkten
39923301,89 Fakturajournal2016-03-14”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012
15103500 Fakturajournal2016-03-14Konto för betalsätt ”Faktura”

Betalning av faktura via bankgiro

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 3500Inbetalningsjournal2016-03-25Konto för betalsätt ”Faktura”
19303500 Inbetalningsjournal2016-03-25Konto för betalsätt ”Bank”

Periodiserad inäkt mars

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3992 162,83Periodiseringsjournal2016-03-31”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012
2971162,83 Periodiseringsjournal2016-03-31Periodiseringskonto Produkten

Periodiserad intäkt april

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3992 271,38Periodiseringsjournal2016-04-30”Skuggkonto för periodisering” på konto 3012
2971271,38 Periodiseringsjournal2016-04-30Periodiseringskonto Produkten

Arrangemang

Försäljning av arrangemanget Dansskola HT 2016 mot faktura med start 2016-09-01 och slut 2016-11-30

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310 1500Fakturajournal2016-03-14Försäljningskonto Produkten
2610 500Fakturajournal2016-03-14Moms
2971 1500Fakturajournal2016-03-14Periodiseringskonto Produkten
39901500 Fakturajournal2016-03-14”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
15102000 Fakturajournal2016-03-14Konto för betalsätt ”Faktura”

Periodiserad intäkt september

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990 494,5Periodiseringsjournal2016-09-30”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
2971494,5 Periodiseringsjournal2016-09-30Periodiseringskonto Produkten

Periodiserad intäkt oktober

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990 510,98Periodiseringsjournal2016-10-31”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
2971510,98 Periodiseringsjournal2016-10-31Periodiseringskonto Produkten

Tjänst

Försäljning av 2 st tjänstebokningar Lokalhyra inbokade i april och maj mot betalkort

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3911 3000Kassarapport2016-03-10Försäljningskonto Produkten
2610 1000Kassarapport2016-03-10Moms
2971 3000Kassarapport2016-03-10Periodiseringskonto Produkten
39903000 Kassarapport2016-03-10”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911
19114000 Kassarapport2016-03-10Konto för betalsätt ”Kort”

Periodiserad intäkt april

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990 1500Periodiseringsjournal2016-04-30”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911
29711500 Periodiseringsjournal2016-04-30Periodiseringskonto Produkten

Periodiserad intäkt maj

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990 1500Periodiseringsjournal2016-05-31”Skuggkonto för periodisering” på konto 3911
29711500 Periodiseringsjournal2016-05-31Periodiseringskonto Produkten

Kombinationsexempel

Klippkort för betalning mot delbetalning

Försäljning av 10 Klipp Personlig Träning mot ”Delbetalning”. Exemplet nyttjar AG-delbetalningsplan 4 månader med försäljning i januari

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2423 3773,58Fakturajournal2016-01-16Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630 226,42Fakturajournal2016-01-16Moms måste betalas vid försäljning
15104000 Fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”

Skulden flyttas från kundfordringar till delbetalning

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1510 4000Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura”
15174000 Inbetalningsjournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”

Skulden flyttas från delbetalning till kundfordringar AG eftersom man valde en AG-delbetalningsplan

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1517 4000AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Delbetalning”
15114000 AG-fakturajournal2016-01-16Konto för betalsätt ”Faktura AG”

Betalning sker normalt sätt månatligen, här kommer första betalningen in i februari i samband med AG-dragningen

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
1511 1000Inbetalningsjournal2016-02-27Konto för betalsätt ”Faktura AG”
19301000 Inbetalningsjournal2016-02-27Konto för betalsätt ”Bank”

Nyttjande av 3 klipp

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3013 1132,08Kassarapport2016-01-24Försäljningskonto ingående Tjänsteprodukt
2630 67,95Kassarapport2016-01-24Moms
24231132,08 Kassarapport2016-01-24Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
263067,95 Kassarapport2016-01-24Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Tömning återstående outnyttjat värde

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3693 2641,51Kassarapport2017-01-30Konto för tömning av värdekort på Värdekortsprodukten
2630 158,49Kassarapport2017-01-30Moms
24232641,51 Kassarapport2017-01-30Försäljningskonto Värdekortsprodukten när värdekortet skapades
2630158,49 Kassarapport2017-01-30Moms även på debetsidan så det inte blir momspåverkan vid nyttjande

Periodiserat arrangemang över internet med återköp via BRP Online

Försäljning av arrangemanget Dansskola HT 2016 över internet med start 2016-09-01 och slut 2016-11-30

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3310 1500Kassarapport2016-07-14Försäljningskonto Produkten
2610 500Kassarapport2016-07-14Moms
2971 1500Kassarapport2016-07-14Periodiseringskonto Produkten
39901500 Kassarapport2016-07-14”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
19122000 Kassarapport2016-07-14Konto för betalsätt "Internetbetalning"

Periodiserad intäkt september

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990 494,5Periodiseringsjournal2016-09-30”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
2971494,5 Periodiseringsjournal2016-09-30Periodiseringskonto Produkten

Periodiserad intäkt oktober

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
3990 510,98Periodiseringsjournal2016-10-31”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
2971510,98 Periodiseringsjournal2016-10-31Periodiseringskonto Produkten

Gör återköp/kreditering via BRP Online

Konto
D
K
Verifikattyp
Bokföringsdag
Info
1912 2000Kassarapport2016-11-05Konto för betalsätt "Internetbetalning"
15102000 Kassarapport2016-11-05Konto för betalsätt "Faktura"
1510 2000Fakturajournal2016-11-05Konto för betalsätt "Faktura"
3990 1500Fakturajournal2016-11-05”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310
33101500 Fakturajournal2016-11-05Försäljningskonto Produkten
2610500 Fakturajournal2016-11-05Moms
29711500 Fakturajournal2016-11-05Periodiseringskonto Produkten

Periodiserad intäkt november

KontoDKVerifikattypBokföringsdagInfo
2971 1005,48Periodiseringsjournal2016-11-30Periodiseringskonto Produkten
39901005,48 Periodiseringsjournal2016-11-30”Skuggkonto för periodisering” på konto 3310


Innehållsförteckning

  • No labels