Child pages
  • Skicka och hämta filer med Girocom
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Filer som skickats med Girocom arkiveras i C:\Documents and Settings\windows-användare\Application Data\GiroCom\Arkiverade filer
Bra att veta om det går fel vid sändning. Filens namn har ändelsen .bgc

  • No labels