Child pages
  • Dokumentation
84 more child pages
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 196 Next »

Att komma igång med BRP

Checklista leverans
Utbildningsplan

Allmänt

Begrepp i BRP
Nyheter
Snabbtangenter

Kundhantering

Att söka upp alt. skapa en person eller organisation
Kundkortet
Kortanpassning
Anpassning av personlistan
Roller och användarrättigheter
Import och export av kunder
Marknadsaktiviteter
Egendefinierade fält

Resurser och vyer

Scheman
Resurstyper
Kapacitetstyper
Kompetensgrupper
Resurser
Resursvyer
arbetspass

Produkter

Produktgrupper
Avdelningar
Prislistor
Produktlista
Basuppgifter och pris för produkt
Pris
Varuprodukt
Lagervaruprodukt
Tjänsteprodukt
kontrakt
Rättigheter
Inpasseringstyper
Mål beläggningsgrad
Möblering

Paket

Paketprodukt

Abonnemang

Abonnemangsprodukt
Abonnemangslista
Ändring av abonnemangspris
Att sälja ett abonnemang
Frysning av abonnemang
Byte av abonnemang
Debitering av abonnemang

Abonnemang, vanliga frågor

Lager

Lager

Gruppaktiviteter

Gruppaktivitetsprodukt
Planera gruppaktivitet
deltagare gruppaktivitet

Arrangemang

Arrangemangsprodukt
Arrangemangslistan
Planera arrangemang
deltagare på arrangemang
Arrangemangsbokning via internet

Entré

Entréprodukt

Värdekort

Värdekortsprodukt
rabatterade värdekort

Presentkort
Klippkort
Klippkort med entréer
Klippkort efterfakturering

Bokning

Att navigera i bokningsvyn
Boka en tjänst eller vara
Boka ett paket eller varupaket
Paketbokning
Möblering

Ekonomi

Odebiterade bokningar

Konfigurering

Affärsenheter

Kassaenheter
Betalsätt
Momsgrupper
Kontoplan
Dimensioner

Driftsättning Autogiro
Förberedelser för kortbetalning
Debitech

Bokföring

Verifikat, kontorader

Export av verifikat som SIE-filer
Fakturajournaler och inbetalningsjournaler
Konteringsexempel

Fakturering

fakturering
Attestering
Fakturor
Faktura
Kreditering
Kravhantering
Kundreskontra
Fakturajournaler
Inbetalningsjournaler
Fakturainbetalningar
Debitering av abonnemang
Debitering av kundkonton (fakturera kundkonton)
export av fakturaunderlag
OCR

Autogiro

Driftsättning Autogiro
Autogiromedgivande
Autogiro
Debitering av autogiroabonnemang
Omsändning av ej genomförda autogirofakturor

Periodisering

Periodisering av abonnemang
Periodiseringsjournaler
Periodiseringsskuld per datum

Statistik

Bokningar
Försäljning
Besök
Abonnemang
Gruppaktiviteter

Abonnemangsstatistik

Försäljningsprognos
Marknadsaktiviteter
Åldersfördelning
Åldersfördelning bidrag

Kassa

Kassa
Betala faktura i kassan
Betalkortsköp

Kassaremsa
Kassarapporter
Värdekort
Provision
Återköp
Kundkonto

Inpassering

Inpassering
Passagehistorik
Besök
Kortinformation

Rapporter

Tillgängliga rapporter
Planeringslistor
Rapportmallar
Att skicka rapporter med e-post

Internetbokning

Inställning av internetbokning
Anpassning av internetbokningens färger och layout
Internetschema

Övrigt

Kringutrustning
SMS
faq

Denna manual byggs ut kontinuerligt. Saknar du någonting här kanske du kan hitta informationen i vår gamla manual.

  • No labels