Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan köra BRP på Mac om er installation ligger på Netono.

Instruktioner för nyare macar. (Om du har Mac Appstore går du hit)

 

Om din mac inte har Mac Appstore använder du nedanstående program. (OSX 10.5 eller tidigare, versionen står i meny "Äpple" > "Om denna Mac" )

Instruktioner för äldre macar

 

Om du vill använda på en iPhone eller iPad så kan du följa denna guide 

Installera BRP på IOS (iPhone, iPad) för Netono

FAQ Vanliga frågor

Hur byter jag anläggning med ctrl-F12?

  • Äpple > Systeminställningar > Tangentbord

  • Om du inte vill ändra inställningen enligt ovan trycker du FN-CTRL-F12

Hur sparar jag filer på min dator?

  • Ställ in Folder Redirection

 

  • Din dators mapp dyker när du vill spara en fil från BRP

Hur ställer jag in att skrivare hittas i BRP?

  • Remote Desktop > Edit > Session: "Forward printing devices"

  • No labels