Child pages
  • Twitch Health Capital AB (Under uppbyggnad)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Twitch Health Capital AB är en kund som jobbar med friskvård för företag.

Deras sätta att använda BRP är annorlunda mot andra BRP kunder. 

Nedan listas skillnader på hur Twitchs BRP är konfigurerat:

Anläggningar

Twitch har kunder som har egna anläggningar och kunder som delar en och samma anläggning. Detta betyder att företagskund hos Twitch mer eller mindre kan tolkas som en anläggning i BRP.

Undantaget till detta är som sagt de företagskunder som delar anläggning i BRP.

Kundwebbar

Twitch använder sig av multipla kundwebbar på så sätt att varje anläggning har en egen kundwebb. Detta beror på att Twitch har krav på att respektive anläggning inte ska kunna se andra anläggningars utbud av produkter och tjänster.

Abonnemang

Värdekort

  • No labels