Child pages
  • Tredje kön
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Från version 2020.4701 har systemet stöd för könet 'Annat'.

  • Kortläsare kan ställas in att tillåta inpassering för mer än ett kön (enbart i Cloud under Configuration > Inställningar > Läsare).
  • Som standard kontrolleras ej längre att valt kön överensstämmer med kön enligt personnummer. Det går dock att återinföra det gamla beteendet med hjälp av inställningen 'Tillåt endast kön enligt personnummer'. Denna inställning gäller även kundwebben.
  • Export till IdrottOnline skickar kön enligt personnummer.
  • Export till Big Query (används i Business Intelligence och BI-adapter) skickar könet 'Annat' som 'Ej valt'.
  • No labels