Child pages
  • 6% Mva Norge
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att ändra och lägga till nya momssatsen 6%.

  1. Skapa momsgruppen


Gå in på Ekonomi > inställningar > momsgrupper och klicka ny.

Följande dialog öppnas:

Döp den till 6 och fyll i resterande fält efter hur ni önskar att det ska fungera. 

Kika gärna på de andra momsgrupper ni har för att få en idé om hur det ska se ut. 

  1. Lägg till moms på konto


Gå in på Ekonomi > inställningar > Konti och välj kontot i listan som du vill ändra momssats på. Följande dialog öppnas:

Välj momsgruppe 6 i listan som vi precis skapat.

  1. Uppdatera moms på produkter


Gå till Produkter > produkter och sök fram de produkter ni ska uppdatera momssats på. Tips är att söka fram type av produkt och sedan klicka på “kontonummer” för att sortera efter kontonummer så det går enkelt att hitta vilka som ska uppdateras. 

Klicka in på produkten som ska uppdateras och byt konto fram och tillbaka igen till samma konto för att BRP ska plocka nya momssatsen som sitter på kontot. Konto ligger under grundläggande information. Tänk på att spara emellan bytet fram och tillbaka av konto. 

  1. Uppdatera pris Ink. moms 


Uppdatera priset på produkten så att priset stämmer ink. moms med den nya momssatsen. 

Gå in på produkten > prisfliken > klicka in på raden för priset och välj rätt pris ink. moms. och spara.  • No labels