Child pages
  • Kodlås via Telkey
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • TelKey är ett system för kodlås där användaren får koderna till låsen när en bokning görs via kundwebben. Koden gäller alltid det dygn (från midnatt till midnatt) som bokningen avser.
  • Koden genereras av Telkey som BRP kan hämta för att presentera på bokningar i BRP samt på beställningsbekräftelsemejl som skickas vid bokning via kundwebb/bokningsapp.
  • Personal kan också ta fram koden till en bokning i Backoffice, under Bokning→Bokingar→<bokning>→Basuppgifter. Om bokningen har minst en resurs kopplad till ett TelKey-lås så syns knappen "Låskoder" på resurslistan. När knappen klickas visas en dialogruta med koderna.
  • Om en bokning har flyttats till annan dag gäller inte koderna längre, utan då måste personalen ta fram nya koder via metoden ovan och meddela dessa till användaren.

Bilden visar hur man tar fram låskoderna ifrån en bokning. Obs, knappen visas ej när resurserna saknar koppling mot TelKey.


Eftersom kunden får koden inkluderad i sitt bekräftelsemail krävs det att användaren har en giltig e-postadress samt att BRP inställningen "Bekräftelse via e-post vid Internetköp" är aktiverad.
Urklipp ifrån en epost-bekräftelse. TelKey koderna visas i nederdelen av brevet

Innan man kan börja använda TelKey i BRP behöver vissa inställningar konfigureras både hos TelKey och BRP,  detta görs utav BRPs personal. Därefter ska ytterligare konfiguration endast behövas om man lägger till nya lås.  • No labels