Child pages
  • Besök
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Inpasseringar per person

Används för att lista antal besök per person under en period. Inpasseringar som inte är ett nytt besök räknas inte med kolumnen Antal besök i listan. Kolumnen Senaste besök visar personens senaste försök att passera in. Detta kan vara förvirrande när man till exempel gör en sökning på personer med 0 besök under en period och ser att vissa personer har ett senaste besök mitt i det sökta datumintervallet, men det beror alltså på att personen har gjort ett misslyckat inpasseringsförsök då.

Avancerat urval

Avancerat urval på personregistret. Kan användas för ta fram statistik på specifika grupper.
OBS. Avancerat urval skall alltid vara det sista momentet i en sökning. Alla andra val måste vara rätt inställda innan avancerat urval görs. Har du gjort en sökning med avancerat urval och sedan vill ändra t.ex. antal besök, måste du gå in på avancerat urval igen efteråt.

Datumfälten

Vilken period sökningen skall gälla.

Enhet

Vilken affärsenhet personerna skall tillhöra

Läsare

Vilken läsaren inpasseringen skall vara gjord på

Organisation

Vilken organisation personen skall vara kopplad till. Särskilt användbart när man har företagsabonnemang/klippkort.

Antal besök

Hur många besök en person måste ha för att komma med i sökningen. Exempel: Är man intresserad av alla som har fler än 2 besök skriver man 2 i det vänstra fältet och lämnar det högra tomt och tvärtom om man är intresserad av de som har färre än 2 besök.

Endast aktiva abonnemang

Om rutan är ikryssad kommer sökningen bara inkludera personer som har aktiva abonnemang just nu.

  • No labels