Child pages
  • Beläggningsgrad
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Statistik > Beläggningsgrad

Beläggningsgrad

Beläggningsgradsstatistiken visar hur stor del av tiden resurserna är bokade. D.v.s. bokad tid dividerad med schemalagd tid (hänsyn tas både till arbetspass och schemalagd tid). Det finns även möjlighet att visa antalet bokningar samt antalet bokade timmar, i dessa två fall är inte schemalagd tid inblandad.

Statistiken kan visas för varje dag i en månad, för varje vecka i ett kvartal eller för varje månad under ett år. Det datum man anger väljer vilken månad, kvartal eller år som visas.

Det finns även möjlighet att filtrera på resurstyper m.m.

När man filtrerar på kapacitet och procent räknas en resurs som har en bokning som inte kan dela resursen med andra bokningar alltid som fullbelagd. Väljer man att visa antal eller bokade timmar räknas vad som egentligen är bokat.

Vill man få ut grafen i tabellform kan man klicka på "Kopiera" och sedan växla till t.ex. Excel och där välja att klistra in den.

(Klicka på bilden för att få den större)

På resurser där det görs övernattbokningar är det lämpligt att sätta beläggningsgradstyp. Det görs på respektive resurs under Produkter > Resurser. På resurser med typ "Övernattning" räknas inte den sista förmiddagen på en bokning med i statistiken, utan bokningen räknas som avslutad vid midnatt.

Beläggningsgrad per veckodag

Denna statistik visar för varje timme och veckodag hur stor del i procent av den tillgängliga tiden som är bokad.

För varje ruta i tabellen beräknas hur många minuter som är bokade för just den timmen på den veckodagen och divideras sedan med hur många minuter som är schemalagda under denna timmen på denna veckodag.

Summeringen per timma gör samma sak fast över alla veckodagar och summering per veckodag gör samma sak fast summerar alla tider under en dag.

(Klicka på bilden för att få den större)

  • No labels