Child pages
  • Varför kan bara vissa kunder boka in sig?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När en gruppaktivitets- eller tjänsteprodukt skapas i BRP anges vilka som har rättighet att boka in sig på denna aktivitet. Sök upp aktuell produkt under Produkter > Produkter. På fliken "Rättigheter" kan man välja att låta bokning vara tillåten för alla eller begränsas till abonnemang med vissa rättigheter. En markering i rutan för "Inga rättigheter krävs" gör gruppaktiviteten/tjänsten bokningsbar för alla kunder, d.v.s. även kunder utan ett giltigt abonnemang.

Alla rättigheter styrs av vilken typ av abonnemang eller entré som kunden löser. Rättigheter ger innehavaren behörigheter till utvalda produkter, prislistor etc.
Kontrollera vilken rättighet kundens abonnemangstyp ger. Det görs från Produkter > Produkter. Sök upp aktuellt abonnemangsprodukt och gå till fliken "Abonnemang". Här syns de rättigheter som har tilldelats detta abonnemang. Jämför de rättigheter abonnemanget ger mot de som krävs av tjänste- eller gruppaktivitetsprodukten. Det räcker att man har en av dom som är markerade på produkten.
Kontrollera även att abonnemanget är debiterat vid bokningstillfället.

Regler kring hur bokningar får utföras finns registrerade under Bokning > Inställningar > Bokningsregler. Kontrollera vilka bokningsregler som gäller hos er.

För mer information se Bokningsrättigheter.

  • No labels