Child pages
 • Betala med värdekort i kassan
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Använda klippkort i kassan

Hur betalar man med klipp i kassan?

 1. Kontrollera först vilken produkt som kundens klippkort innehåller. Detta görs genom att söka upp kunden och se vilket klippkort kunden vill betala med (Kontaktregister > Personer alternativt tryck "F9", sök upp kunden och gå till fliken "Värdekort"). Här står vilket/vilka värdekort som kunden äger.
 2. Ta nu reda på vilka produkter som detta klippkort innehåller genom att gå till Produkter > Produkter, typ "Värdekort". Välj det aktuella klippkortet och gå till fliken "Värdekort" där det står angivet vilka produkter som kortet innehåller.
 3. Gå till kassan och sök upp kunden. Sälj till kunden den produkt som klippkortet innehåller. Om kunden har klipp kvar så kommer kundens klippkort att kunna väljas som betalsätt.

Splittade bokningar

Splittade bokningar kan endast betalas med klippkort om antalet produkter är ett jämnt antal och om de är av typen vara eller lagervara. 

Betala flera entréer med ett klippkort

Exempel:
En kund med ett klippkort innehållandes badentréer ska betala en badentré för sig själv samt för sin medföljande vän/medbadare.

 1. Sälj medbadarens entré och betala med kundens klippkort.
  1. Gå till kassan och sök upp kunden som ska betala entréerna med sitt klippkort.
  2. Sälj medbadarens entré i kassan och använd betalsättet för värdekort/klippkort. När betalningen är genomförd dras ett klipp från betalarens klippkort.
  3. Om ni använt armband vid sökning av kund/klippkort i kassan är det viktigt att armbandet tas bort från läsaren.
  4. Verifiera genomförd klippkortsbetalning i värdekortslistan på vanligt sätt.
 2. Registrera entrén på medbadarens kort/armband för att tillåta inpassering.
  1. Registrera entrén på medbadarens kort/armband genom att läsa in kort/armbandsnumret på medbadarens kort/armband (placera medbadarens kort/armband på läsaren).
 3. Inpassering och förbrukning av klipp nr 2.
  1. Betalaren och medbadaren kan nu passeras in och det dras ytterligare ett klipp från betalarens klippkort, nu för betalarens entré.

Återköp till klippkort

Ni kan återföra klipp till ett klippkort genom att återköpa en produkt som kunden tidigare betalat med sitt klippkort. För mer information se Felslag och Återköp.

Betala med presentkort

 1. Gå till kassan
 2. Välj produkter
 3. Välj "Betala" alternativt "F2" på tangentbordet
 4. Mata in kortinformation
  1. Om ni använder kort med streckkod / magnetremsa, scanna kortet, se rubriken "Snabbare betalning med värdekort i kassan" nedan.
  2. Om ni skriver in kortnumret manuellt, välj "Värdekort" och mata in kortnumret. Inmatningsrutan innehåller färdiga knappar för siffrorna, men det går även att skriva in bokstäver via tangentbordet (ingen skillnad görs mellan små och stora bokstäver) från och med version 25.182.
 5. Information om kortet visas, bland annat med den information (exempelvis namn) som matats in om kunden. Tryck "OK" alternativt "F2" för att använda kortet för betalning.
 6. Stäng betalsteget med "OK" / F2
 7. En värdekortslista visas. Berätta för kunden hur mycket pengar som finns kvar på kortet.
 8. Stäng värdekortslistan

Snabbare betalning med värdekort i kassan

Om man har ett värdekort med ett kortnummer kopplat till sig, eller ett värdebevis med QR-kod, och har en läsare i kassan kan man på ett snabbt sätt dra ett kort i läsaren för att direkt avsluta köpet.
 
Om en kund har t.ex. ett klippkort för lunch så trycker kassören på produkten lunch och sedan knappen "Betala" alternativt "F2" på tangentbordet. Kunden drar sedan sitt kort i kortläsaren och kvittot kommer ut direkt.

För att ett köp ska avslutas direkt när ett klippkort dras måste följande kriterier uppfyllas:

1. Klippkortet gäller för alla valda produkter
2. Antal klipp kvar räcker till att betala hela beloppet
3. Ingen växel behöver ges

För att ett köp ska avslutas direkt när ett presentkort dras måste följande kriterier uppfyllas:

1. Presentkortets belopp räcker för att betala kvarvarande belopp
2. Ingen växel behöver ges
  
Ska kunden t.ex. köpa 1 Lunch och 1 Glass a' 10:- finns följande alternativa scenarion efter att kassören växlat till betala-dialogen.
 1. Scenario A
  a. Kunder drar sitt kort och en rad dyker upp under Betalningar med klippkortets belopp för lunchen.
  b. Kassören lägger till kontant 10:- för glassen och avslutar köpet.
 2. Scenario B
  a. Kassören lägger till kontant 10:-
  b. Kunden drar sitt kort, eftersom klippkortet tar resterande del av köpet så avslutas köpet direkt.
 3. Scenario C 
  a. Kassören lägger till kontant 100:-
  b. Kunden drar sitt kort och en rad dyker upp under Betalningar med klippkortets belopp för lunchen
  c. Betalningsdialogen ligger kvar trots att hela beloppet är betalat för att man ska se att 90:- ska ges i växel.
  d. Kassören trycker "OK"
Vill man ha det gamla beteendet att man alltid först får upp en dialog med klippkortet innan man använder det i köpet finns det en inställning för det som BRP kan hjälpa till med.

  

 

 • No labels