Child pages
 • Kompensation till tränande i samband med C-19
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Flöde

 1. Samla in tränandes val av kompensationsmetod (mer information längre ned).
 2. Skicka beställning till consulting@brpsystems.se när insamlingen av kompensationsmetod har stängts.
  1. För att efterleva GDPR, skicka filen på ett säkert sätt enligt instruktioner från support.
  2. Om metod 5 eller 6 (skapa avvikelse) används, ange om några abonnemangsprodukter ska exkluderas.
 3. BRP går igenom filen med beställare och säkerställer att formatering/val stämmer.
 4. BRP läser in filen och utför kompensation enligt nedan.
  1. Actions enligt valda kompensationsformer
  2. BRP skapar ett sökbart egendefinierat fält "C19 - Kompensationsform" med information om hantering av kompensationen (för personal)
   1. Vid en andra inläsning skapas inte det egendefinierade fältet igen
   2. Fältet populeras med valet från kolumn två i kombination med fritextbeskrivningen i kolumn tre. Viktigt att alla rader med samma åtgärd har identisk beskrivning i kolumn tre, annars ger varje liten skillnade i stavning ett eget val i listan.
  3. Om kompensationsmetod redan registrerats för en person (tidigare i filen eller vid en tidigare inläsning) ignore
   csvFieldToPersonId
   ras det nya värdet.
 5. Superanvändare skapar två egendefinerade fält (riktlinjer - endast för egen hantering av kompensation)
  1. "C19 - Kompensation hanterad" av typen "Ja/Nej" som sätts till "Ja" av personal efter hantering.
  2. "C19 - Kompensation information" av typen "Text" som kan innehålla eventuell extra information, som namnet på den person som får gratis träning.
  3. Använd "Sorteringsindex" på de egendefinierade fälten för att ändra ordning.

De kompensationsmetoder som hanteras på anläggningen markeras när de utnyttjats som utförda av personal på plats.


Se vald kompensationsform och hantering på kundkortet under egna fält.


Sök vald kompensationsform och antal hanterade från avancerat urval.Insamling av vald kompensationsmetod

 1. Kolumner i kommaseparerad fil:
  1. person-ID
   1. Kundnummer (stödjer endast tal)
   2. Innehåller ID ett @ tolkar vi det som en e-postadress.
   3. Prefix “CARD” indikerar att detta är ett kortnummer.
  1. Vald kompensationsform enligt listan nedan
  2. Parameter 1 till vald kompensationsform (optional)
   1. Parameter 2 till vald kompensationsform (optional)
 2. Max antal rader per fil: 100000 (dela sedan upp i flera filer)

Metoder för insamling av kompensationsmetod

 1. Alt 1: Bygg en egen sida för insamling
 2. Alt 2: Använd Google Forms 
  1. Skapa ett formulär där kunderna fyller i e-post/kortnummer, kompensationsform och parametrar
  2. Resultatet presentas i ett Google Spreadsheet där ni säkerställer att formatet stämmer överens med exempelfilen
  3. Exportera till CSV genom att välja Arkiv > Ladda ned > Kommaavgränsade värden

Möjliga kompensationsmetoder

 • 1 - Ingen kompensation
  • Kundens val lagras på personkort (egendefinierat fält). 
 • 2 - Val som hanteras manuellt på anläggningen 
  • Exempel: 
   • “Låt en kompis träna gratis i två månader”
   • “Återbetalning”
   • “300kr rabatt vid ett köptillfälle”
    • Ge inte presentkort utan istället rabatt. Annars måste ni betala moms vid sälj.
   • Personal noterar i fält 2 när erbjudandet används.
  • Kundens val lagras på personkort (egendefinierat fält). 
  • Parameter: Beskrivande fritext som lagras i egendefinerat fält för hantering av personal på anläggningen. Får EJ innehålla komma-tecken (,). 
 • 3 - Klippkort eller presentkort på person (Ej inlagd i script än, meddela utveckling vid beställning så kan de lägga in det)
  • Kundens val lagras på personkort (egendefinierat fält). 
  • Parameter1: Produkt-ID
  • Parameter2: Belopp på värdekortet
  • Exempel: Klippkort med tre tillfällen “PT small group”
 • 4 - Reducera kommande dragningar
  • Reducerat belopp per dragning (ex. 100)
  • Antal månader (ex 2)
  • Startdatum i framtiden, ex. 2020-06-01
  • Parametrar
  • Lösningen blir en exportmall som börjar 2020-06-01 och petar på -param1 på betalningen för ett ag/rcp abonnemang som personen nyttjar 
 • 5 - Skapa frysning
  • Parameter 1: startdatum (ex 2020-06-01)
  • Param2: slutdatum (ex 2020-06-30)
  • BRP skapar en avvikelseorsak “C19”
  • BRP skapar upp en frysning med avvikelseorsaken ovan för perioden från parametrarna på samtliga ej avslutade abonnemang som personen nyttjar. Ingen frysning skapas om en existerande avvikelser överlappar med den nya. 
 • 6 - Skapa friperiod
  • Parameter 1: startdatum (ex 2020-06-01)
  • Param2: slutdatum (ex 2020-06-30)
  • BRP skapar en avvikelseorsak “C19”
  • BRP skapar upp en friperiod med avvikelseorsaken ovan för perioden från parametrarna på samtliga ej avslutade abonnemang som personen nyttjar.  Ingen friperiod skapas om en existerande avvikelser överlappar med den nya. 

Exempelfil

123,1
12345,2,Ska få en rabatt på X vid givet tillfälle
name@example.com,3,1,0
CARD123,4,20,6,2020-06-01
321,4,100,2,2020-08-01
CARD321,5,2020-06-01,2020-06-30

Förklaring av exempelfil

Här kommer en förklaring vad som händer för respektive rad i filen ovan:

För samtliga fall kommer valet lagras på personens egendefinerade fält. 

Rad 1) Person med kundnummer 123 får ingen kompensation.

Rad 2) Person med kundnummer 12345 får texten "Ska få en rabatt på X vid givet tillfälle" noterad i det andra egendefinerade fältet. 

Rad 3) Person med e-postadress name@example.com får ett klippkort med produktId 1 med värde 0:-.

Rad 4) Person med kortnummer 123 får reducerade dragningar med 20:- för ett av abonnemang som personen nyttjar från första debiteringen som sker efter 2020-06-01 och sex månader framåt. 

Rad 5) Person med kundnummer 321 får reducerade dragningar med 100:- för ett av abonnemang som personen nyttjar från första debiteringen som sker efter 2020-08-01 och två månader framåt. 

Rad 6) Person med kortnummer 321 får en frysning på samtliga abonnemang personen nyttjar från 2020-06-01 till 2020-06-30 (möjlighet finns att exkludera abonnemangsprodukter, se Flöde 2.b). 
 • No labels