Child pages
  • Gruppaktiviteter (statistik)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Statistik > Gruppaktiviteter

Statistik visar antal deltagare och beläggningsgrad på alla gruppaktiviteter i valt intervall. Det går utöver datumintervall att göra urval på gruppaktivitetsprodukt och affärsenhet.

(Klicka på bilden för att få den större)

Fält

Förklaring

Veckodag

Visar på vilken veckodag som gruppaktiviteten genomfördes

Tidpunkt

Visar tidpunkten då gruppaktiviteten startade

Datum

Visar det datum som gruppaktiviteten genomfördes på

Produkt

Namnet på den genomförda gruppaktiviteten (produktnamnet)

Deltagare

Antal avprickade deltagare på gruppaktiviteten

Platser

Totalt antal platser på gruppaktiviteten, d.v.s. inklusive dropinplatser

Beläggning

Visar i procent hur stor del av de bokningsbara platserna som utnyttjades vid gruppaktivitetstillfället

Tid fullbokad*

Tid från tidpunkten ett pass blir bokningsbart till att det blir fullbokat första gången och visas i             

TIMMAR:MINUTER, visas enbart för aktiviteter som någon gång har varit fullbokade

Unika bokare*Visar hur många unika personer som någon gång varit inbokade på gruppaktiviteten
Antal reserver*Antalet personer på reservlistan för gruppaktiviteten

* Nya fält som dyker upp i januari 2020.

Gruppaktiviteter

Filtrera informationen med hjälp av:

Fält

Förklaring

Datumintervall

Ange inom vilket datumintervall som ni vill se inbokade gruppaktiveten/er

Produktgrupp

Alla eller den/de produktgrupper som ni kopplat era gruppaktivitetsprodukter till

Produkt

Alla eller någon av era registrerade gruppaktivitetsprodukter

Anläggning

Alla eller någon av de anläggningar som ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Anläggningar

Gruppaktiviteter, grupperad

Filtrera informationen med hjälp av:

Fält

Förklaring

Datumintervall

Ange inom vilket datumintervall som ni vill se inbokade gruppaktiveten/er

Gruppera på

De bokade gruppaktiviteterna visas sorterade per produkt, produktgrupp eller personal

Etikett

Avser Resursetiketter

Anläggning

Alla eller någon av de anläggningar som ni tidigare registrerat under Kontaktregister > Anläggningar

  • No labels