Child pages
 • Bankgiro Inbetalningar (OCR)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För att underlätta automatisk avprickning i kundreskontran kan du fakturera dina kunder med OCR-referensnummer. Referensnumret innehåller då checksiffra och eventuellt längdsiffra som möjliggör kontroller av numret redan vid betalning i Internetbanken. Redovisningen per fil av OCR-betalningarna fås med tjänsten Bankgiro Inbetalningar. Se http://www.bgc.se/Default____3002.aspx för vidare beskrivning av tjänsten.
Vanligaste lösningen är att man bara skriver OCR-numret på fakturan utan avi så krävs inga specialpapper och avancerade uppstartstester.

Driftsättning

 1. Skaffa avtal med med bank avseende Bankgiro Inbetalningar. Hård OCR-kontroll rekommenderas om samtliga insättningar på bankgirot avser BRP-fordringar och mjuk kontroll rekommenderas om det är olika insättningar. Man kan välja att ha längdkontroll på OCR-referensnummer men det är inte nödvändigt. Längd på OCR-referensnummer ska då vara längd på fakturanummer + 2. (Det OCR-referensnummer som BRP skriver på fakturan är fakturanr + 2 kontrollsiffror.)
 2. Säkerställ kommunikationslösning för hämtning av resultatfiler från BGC. (Förslagsvis samma som Autogiro om ni använder det.)
 3. Skapa ett konto i bokföring och BRP som heter "omatchade inbetalningar", ska vara ett balanskonto d.v.s. 1XXX el 2XXX. Förvalt värde är 2422. Detta används när inbetalningsfilen innehåller en referens som BRP inte kan identifiera. Inbetalningen konteras då mot detta konto istället för att reducera kundfodringarna.
 4. Skapa ett betalsätt i BRP som heter "Omatchade inbetalningar". Sätt samma konto som ovan och kryssa i att det ska användas vid fakturabetalning.
 5. Lägg under Inställningar > Rapportmallar > Faktura till "showOcr=true" enligt bilden nedan.
 6. Lägg under Inställningar > Rapportmallar > Påminnelse till "showOcr=true".

  (Klicka på bilden för att få den större)

Handhavande

 • Resultatfiler hämtas via kommunikationslösning och sparas på disk.
 • I BRP läser filen sedan in via Ekonomi > Fakturering > Importera resultatfil
 • I samband med inläsningen ges meddelande om hur det fortlöper och eventuella avvikelser. Om du får några avvikelser, skriv ut informationen om det. Från och med version 25.195 går det inte att läsa in samma fil flera gånger.
 • När filen lästs in skapas en inbetalningsjournal som exakt ska matcha filens innehåll. Det belopp som konteras mot bank på rapporten ska matcha insättning på bankkontot.

 

 • No labels