Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 166 Next »

Att komma igång med BRP

Begrepp i BRP
Checklistor
Utbildningsplan
Nyheter
Snabbtangenter

Kundhantering

Sökning
Kundkortet
kortanpassning
Anpassning av personlistan
Roller och rättigheter
Import och export av kunder
Marknadsaktiviteter
Egendefinierade fält

Resurser och vyer

Scheman
Resurstyper
Kapacitetstyper
kompetensgrupper
resurser
vyer

Produkter

Produktgrupper
Avdelningar
Prislistor
Generella inställningar för en produkt
Pris
Varuprodukt
Lagervaruprodukt
Lager
Tjänsteprodukt
kontrakt

Paket

Paketprodukt

Abonnemang

Abonnemangsprodukt
Abonnemangslista
Ändring av abonnemangspris
Att sälja ett abonnemang
Frysning av abonnemang
Byte av abonnemang
Debitering av abonnemang

Abonnemang, vanliga frågor

Gruppaktiviteter

Gruppaktivitetsprodukt
Planera gruppaktivitet
deltagare gruppaktivitet

Arrangemang

Arrangemangsprodukt
Arrangemangslistan
Planera arrangemang
deltagare på arrangemang
Arrangemangsbokning via internet

Entré

Entréprodukt

Värdekort

Värdekortsprodukt
rabatterade värdekort

Presentkort
Klippkort
Klippkort med entréer
Klippkort efterfakturering

Bokning

Att navigera i bokningsvyn
Boka en tjänst eller vara
Boka ett paket eller varupaket
Paketbokning
Möblering

Ekonomi

Konfigurering

Affärsenheter
Kontoplan
Dimensioner
Betalsätt
Driftsättning av autogiro
Förberedelser för kortbetalning
Debitech

Bokföring

Export av verifikat som SIE-filer
Fakturajournaler och inbetalningsjournaler
Konteringsexempel

Fakturering

fakturering
Attestering
Kreditering
Fakturajournaler
Inbetalningsjournaler
Debitering av abonnemang
Debitering av kundkonton
export av fakturaunderlag
OCR

Autogiro

Autogiromedgivande
Autogiro
Debitering av autogiroabonnemang

Periodisering

Periodisering av abonnemang

Statistik

Besök, Inpasseringar per person
Abonnemangsstatistik

Beläggningsgrad
Beläggningsgrad per veckodag
Försäljningsprognos
Marknadsaktiviteter
Start-Slut
Åldersfördelning
Åldersfördelning bidrag
Besök
Försäljning per organisation
Försäljning per person
Försäljning per produkt
Försäljning per produktgrupp
Abonnemang
Gruppaktiviteter
Tjäntebokningar per bokare
Tjänstebokningar per resurs
Bokningstilfällen per veckodag
Avbokningar per resurs

Kassa

Kassa
Återköp
Kundkonto
Betala faktura i kassan

Betalkortsköp
Kasssaremsa
Kassarapporter

Inpassering

Inpassering

Rapporter

Planeringslistor
Rapportmallar

Internetbokning 

Inställning av internetbokning
Anpassning av internetbokningens färger och layout
Schema på internet

Övrigt

Kringutrustning
SMS
Lösa frågor

Denna manual byggs ut kontinuerligt. Saknar du någonting här kanske du kan hitta informationen i vår gamla manual.

  • No labels