Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar > Inställningar

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Om inställningar
Meddelandemallar

Inställningar GDPR
Inställningar Basuppgifter

Inställningar Visning
Inställningar Bokning
Inställningar Färger
Inställningar Ekonomi
Inställningar Faktura
Inställningar Avgifter
Inställningar Kassa
Inställningar Bokföring
Inställningar Installation
Inställningar Utskriftsmallar
Inställningar Noshow
Inställningar Internetbokning
Inställningar Internetvisning
Inställningar Internetkassa
Inställningar Lokala anpassningar

  • No labels