Child pages
  • Tvåstegsinloggning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Hur det fungerar

Tvåstegsinloggning fungerar som ett extra säkerhetsnät där du utöver ditt vanliga användarnamn och lösenord, skyddar ditt konto med en extra säkerhetsdetalj som bara du och applikationen känner till. Detta extra lager ger mer säkerhet till konton med bristfälliga lösenord som skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser ifall en obehörig part lyckades logga in.

När tvåstegsinloggning är aktivt, finns det ytterligare alternativ på "Roll-kortet", se bild nedan.

"Aktivera tvåstegsverifiering" aktiverar det för just den här rollen på din anläggning.

"Tvåstegsverifiering giltig i antal dagar" är hur många dagar innan användaren behöver verifiera sig igen.

Exempel.

Ett värde på 14 innebär att användare måste verifiera sig varannan vecka.

Ett värde på 0 innebär att användare måste verifiera sig varje gång.

Förutsättningar

 För att komma igång med tvåstegsinloggning behövs följande:

  • Addon > Använd tvåstegsverifiering ska vara "på".
  • Det ska finnas ett giltig SMS-abonnemang uppsatt.
  • Användare som använder tvåstegsverifiering måste ha ett giltigt mobilnummer.

 

  • No labels