Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Anläggningsrapport

Omsättning

KolumnFörklaring
Total omsättningOmsättning oberoende av avdelning
TräningOmsättning avdelning 10-19
Träningstjänster

Omsättning avdelning 20-29

BehandlingarOmsättning avdelning 30-39
Kiosk / KosttillskottOmsättning avdelning 40-49
ButiksvarorOmsättning avdelning 50-59
Utbildningar / KurserOmsättning avdelning 60-69
ÖvrigtOmsättning avdelning 70


Medlemmar

KolumnFörklaring
Unika MedlemmarUnika medlemmar under vald period (varit medlem någon gång under perioden)
%?Delta mellan unika antalet medlemmar för vald period och unika antalet medlemmar för föregående period1
Yta (kvm)Ytan på anläggning. Anges under Kontaktregister - Anläggningar - [Vald Anläggning] - Besöksgränser / Kvadratmeter
Unika Medlemmar / KvmUnika antalet medlemmar per kvadratmeter


Besök

KolumnFörklaring
BesökTotala antalet besök under vald period
%?Delta mellan antalet besök för vald period och antalet besök för föregående period1
Besök / Unik MedlemAntalet besök per medlem


1
Väljer man ett år som vald period, så blir då föregående period ett år före den valda perioden. Väljer man en period på en månad, blir föregående period en månad före vald period.

Medlemsrapport

Besöksfrekvens

KolumnFörklaring
BesökTotala antalet besök för vald period
MedlemsbesökTotala antalet besök gjorda av medlemmar för vald period
Medlemmars BesöksfrekvensBesök per medlem i snitt
Utgående MedlemmarMedlemmar den sista dagen för aktuell period
Aktiva MedlemmarMedlemmar som har tränat minst en gång under aktuell period
Andel Aktiva medlemmarAndel aktiva medlemmar av utgående medlemmar


Besöksfrekvens Anläggning

-

Verksamhetsbaserade Tal

  
RetentionMånader i snitt som en kund är medlem, med utgångspunkt från aktuell period
AttritionMedlemsminskning för aktuell period (Utgående medlemmar / ingående medlemmar, för aktuell period)
Nya MedlemskapMedlemskap som har tecknats för aktuell period
Avslutade MedlemskapAvslutade medlemskap för aktuell period
Påverkningsbara AbonnemangsuppsägningarUppsägningar som beror på påverkningsbara anledningar
Ej Påverkningsbara AbonnemangsuppsägningarUppsägningar som beror på icke påverkningsbara anledningar


Nyckeltalsrapport

KolumnFörklaring
OmsättningTotal omsättning oberoende av avdelning, för aktuell period
Utgående MedlemmarUtgående medlemmar för aktuell period
Medelpris ÅrskortOmsättning för avdelningar 11-12 / utgående medlemmar, för aktuell period
Merförsäljning / MedlemOmsättning för avdelningar 20-60 / utgående medlemmar, för aktuell period
Merförsäljning / BesökOmsättning för avdelningar 20-60 / totala antalet besök, för aktuell period

Resultatrapport

KolumnFörklaring
Träning TotaltOmsättning avdelning 10-19
ÅrsabonnemangOmsättning avdelning 11-12
Träningstjänster

Omsättning avdelning 20-29

BehandlingarOmsättning avdelning 30-39
Kiosk / KosttillskottOmsättning avdelning 40-49
ButiksvarorOmsättning avdelning 50-59
Utbildningar / KurserOmsättning avdelning 60-69
ÖvrigtOmsättning avdelning 70

Omsättning

Omsättning per avdelning

Kostnader

Kostnader per avdelning

Resultat

Avdelning omsättning - avdelning kostnad

 

Avvikelse

 Årsabonnemang: (omsättning avdelning 11-12) - (kostnad avdelning 10)

Nyckeltal

Avdelning omsättning / avdelning kostnad

Vid nyckeltalet 1,0 går avdelningen jämt ut. Högre nyckeltal bidrar till bolagets vinst.

Om nyckeltalet är null kan bero på följande saker:
  • Avsaknad av omsättning eller kostnad under den angivna perioden
  • Felaktigheter i rådata, och då även implicit i bokföringen (t.ex negativ kostnad)

Avvikelse

Årsabonnemang: (Omsättning avdelning 11-12) / (Kostnad avdelning 10)

Benchmarkrapport

Omsättning

KolumnFörklaring
Medelpris ÅrskortOmsättning för avdelningar 11-12 / utgående medlemmar, för aktuell period
Merförsäljning / MedlemOmsättning för avdelningar 20-60 / utgående medlemmar, för aktuell period
Merförsäljning / BesökOmsättning för avdelningar 20-60 / totala antalet besök, för aktuell period
BenchmarkMedeltal för alla kunder delaktiga i benchmark, för resp. ovanstående kolumn

Besöksfrekvens

KolumnFörklaring
Besöksfrekvens medlemmarBesök per medlem i snitt
Aktiva medlemmarAktiva medlemmar1 / utgående medlemmar
BenchmarkMedeltal för alla kunder delaktiga i benchmark, för resp. ovanstående kolumn

1Medlemmar som har tränat minst en gång under aktuell period

Nyckeltal Verksamhet

KolumnFörklaring
MedlemsdifferensIngående medlemmar - utgående medlemmar, för vald period
BesöksfrekvensBesök per medlem i snitt, för vald period
ÅldersgrupperDemografiska spridningen på medlemsbasen
Påverkningsbara uppsägningarUppsägningar som är konfigurerade i BRP till att vara påverkningsbara
Ej påverkningsbara uppsägningar

Uppsägningar som är konfigurerade i BRP till att vara ej påverkningsbara

RetentionMånader i snitt som en kund är medlem, med utgångspunkt från vald period
AttritionMedlemsminskning för vald period (utgående medlemmar / ingående medlemmar)
BenchmarkMedeltal för alla kunder delaktiga i benchmark, för resp. ovanstående kolumn

Nyckeltal Ekonomi

Avdelning omsättning / avdelning kostnad

Vid nyckeltalet 1,0 går avdelningen jämt ut. Högre nyckeltal bidrar till bolagets vinst.

Benchmark - Medeltal för alla kunder delaktiga i benchmark

 Avvikelse

 Årsabonnemang: (Omsättning avdelning 11-12) / (Kostnad avdelning 10)  • No labels