Child pages
  • Personalliggare
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

 

Beskrivning funktion

Personalliggaren finns under "Hantera -> Personalliggare" och genererar en rapport på alla tidsstämplingar av anställda under ett datumspann.

Även borttagna/ändrade tidsstämplingar finns kvar i rapporten, då överstrukna (se bilaga).

 

Förutsättningar

 Personalliggaren finns tillgänglig för anläggningar som har "Tidsrapportering premium" och rapporten kan tas ut av personal med behörighet.

 

Exempel

 

  • No labels