Child pages
  • Personalliggare
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Beskrivning funktion

Rapporten kan tas ut av personal med behörigheten "Personalliggare".

Personalliggaren finns under "Hantera -> Personalliggare" och genererar en rapport på alla tidsstämplingar av anställda under ett datumspann.

Även borttagna/ändrade tidsstämplingar finns kvar i rapporten, då överstrukna (se bilaga).

 

Förutsättningar

Tidrapportering behöver vara driftsatt för installationen och personalen behöver stämpla in och ut med BRP.

Personalliggaren finns tillgänglig för anläggningar som har tillägget "Tidsrapportering premium". Kontakta BRPs säljare för mer information.

 

 

Exempel

 

  • No labels