Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grundläggande konfiguration

Gå igenom stegen i listan.

 1. Entréprodukter
  1. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan entré
  2. Kryssa i Bokningsbar via Internet för att produkten ska bli synlig i kundwebben.
  3. Inställningar > Inställningar > "Använd UUID för att generera QR-kod till inpassering" måste vara på. Annars går det inte att skapa giltiga QR-koder och datumet entrén gäller för visas inte
  4. Inställningar > Inställningar > "Skicka beställningsbekräftelse via e-post vid slutfört internetköp" måste vara på för att få QR-koderna skickat till kunden.
  5. Beskrivningar i entréprodukter kan presenteras med HTML (se Textformatering).
  6. Entrébiljetterna skickas som pdf i ett e-postmeddelande till mottagaren.
  7. Entréprodukten kan ha egen färg på passagedisplayen genom att välja "Använd egen färg" på produktkortet under basuppgifter.
  8. På produktkortet under basuppgifter kan man välja "Kräv personkoppling vid köp i kundwebben" vilket gör att kunden måste logga in alternativt registrera sig för att köpa denna produkt. 

  OBS! Om en entréprodukt har "Kräv personkoppling vid köp i kundwebben" på så kommer inloggning/registrering krävas oavsett vilka andra entréprodukter köps i samband med denna.

 2. Webbkategorier
  1. Webbkategorier används för att gruppera entrébiljetter, t.ex. i "Entré barn" och "Entré vuxen". En entré kan dock finnas i flera webbkategorier.
  2. Skapa och konfigurera produkter enligt sidan Webbkategorier
  3. Kryssa i Visa & Visa på kundwebben för att webbkategorin ska bli synlig i kundwebben.

  OBS! Entréprodukterna som tillhör webbkategorin kommer alltid vara synlig på kundwebben även om produktens schema inte tillåter bokning på vald dag. Dessa produkter är synliga med ej bokningsbara på dessa dagar och är tydligt markerade som ej bokningsbara.

 3. Betalalternativ
  1. Entrébiljetterna måste betalas direkt på internet.

 4. Kvitto
  1. Vid köp av entrébiljetter kommer ett kvitto skickas till kunden via e-post.
  2. En kopia på samtliga kvitton som skapas kan skickas till en specifik e-postadress. Den adressen ställs in via Inställningar > Inställningar > "Skicka kvittokopia till".

 5. Bokningsvillkor
  1. Om godkännande av bokningsvillkor krävs av anläggningen behöver dessa alltid accepteras vid köp av entrébiljett, även om dessa godkänts innan.

Extra konfiguration

Det är möjligt att koppla all entréförsäljning genom kundwebben till en specifik anläggning genom systeminställningen "Standardanläggning för kundwebben". Alla intäkter kommer då att gå till den anläggningen, och alla entrébiljetter kommer även att kopplas dit.

 • No labels