Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ibland händer det att mail som skickas från BRP fastnar i skräpfilter eller markeras som spam.

Lösningen på detta är att lägga till ett "spf record" i era DNS inställningar för domännamnet som ska skicka e-post.

Hänvisa istället kunder till att få hjälp med att sätta upp Mailgun - Läs mer här: Mailgun (SMTP)

Förutsättningar

För att BRP ska kunna hjälpa till med konfigurationen behöver vi inloggningsuppgifterna till er domänhantering.

Vet ni inte vad ni använder så kan ni vända er till företaget ni registrerat ert domännamn hos.

Konfiguration

  1. Det finns flera olika typer av records, välj "TXT".
  2. Under "Name" anger ni ett snabel-a "@" eller domännamnet.
  3. Under "Value" anger ni "v=spf1 include:_spf.netono.se ~all".
    Om det redan finns ett spf record kan ni editera och lägga till flera values, exempelvis "v=spf1 include:_spf.netono.se include:annanspf.com ~all".
  4. "TTL" kan ni låta vara satt till standardvärdet.
  5. Ni kan verifiera att ändringen har slagit igenom med hjälp av följande verktyg - https://mxtoolbox.com/spf.aspx

Observera att det kan dröja upp till 48 timmar innan ändringarna har slagit igenom. 

  • No labels