Child pages
  • Inställningar GDPR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (GDPR)

Kräv att avtalsvillkoren godkänts vid manuell registrering av person

Om inställningen är aktiverad krävs det att personer har accepterat avtalsvillkoren för att registreras i BRP av personal. I BRP och kundrutiner visas en popup-ruta, där personal måste bekräfta att avtalet accepterats.

Standardvärde för Tillåt massutskick av brev

Om den här är vald kommer egenskapen "Tillåt massutskick av brev" under basuppgifter på personkortet att sättas som förvald när en ny person skapas. Om den inte är vald kommer egenskapen inte heller att vara vald när en ny person skapas.

Standardvärde för Tillåt massutskick av e-post

Om den här är vald kommer egenskapen "Tillåt massutskick av e-post" under basuppgifter på personkortet att sättas som förvald när en ny person skapas. Om den inte är vald kommer egenskapen inte heller att vara vald när en ny person skapas.

Standardvärde för Tillåt massutskick av sms

Om den här är vald kommer egenskapen "Tillåt massutskick av Sms" under basuppgifter på personkortet att sättas som förvald när en ny person skapas. Om den inte är vald kommer egenskapen inte heller att vara vald när en ny person skapas.

Max antal träffar vid personsökning

Siffran anger hur många träffar ska visas vid personsökning. siffran 0 betyder inga begränsningar.

OBS! Om man har rättigheten "personsökning - inga begränsningar" då begränsasa inte antal träffar oavsett värde på inställningen.

Begränsa åtkomst till personuppgifter

Om inställningen är aktiverad döljs känsliga personuppgifter på personkortet i BRP och kundrutinerna. För att visa uppgifterna behöver man klicka på en "visa"-knapp, vilket loggas på person.

Gäller ej personer med rättigheten "Begränsa inte tillgång till personuppgifter"

Visa avregistreringslänk i email

Om det ska visas en avregistreringslänk längst ner i utskick via BRP-klienten, vilken gör att man avregistreras för massutskick via epost

Antal dagar att vänta innan anonymisering (Addon GDPR-tools)

Antal dagar att vänta innan en person som blivit markerad för anonymisering blir anonymiserad på riktigt. Inget värde tar alla markerade.

Rensa fritextfält vid anonymisering (Addon GDPR-tools)

Om inställningen är aktiverad så kommer dessa fritextfält med koppling till personen att rensas i samband med anonymisering:

  • Rensar interna & externa anteckningar & kundmeddelande

  • Rensar marknadsaktiviteter

  • Tar bort meddelande och hälsningar på värdekort kopplat till personen

  • Tar bort informationsfält på resursen om personen var anställd

  • Tar bort extra information på väntelista

  • Tar bort interna-/externa- meddelande från beställningar
  • Tar bort kommentarer på abonnemang (som kan uppkomma vid avvikelser)

Använd slutet system för spärrade personer (Addon GDPR-tools)

Vid anonymisering så kommer personer markerade med Permanent spärrad på personkortet att bevaras i ett slutet system, vilket hindrar dem från att registrera sig på nytt.

Ålder för att slippa förälders samtycke vid registrering

När en registrering av en person under denna ålder sker via BRP eller kundrutinerna så kommer systemet be personalen att fråga om en förälders samtycke.

Kräv personnummer vid personkoppling för arrangemangsdeltagare

Kräv personnummer vid personkoppling för arranemangsdeltagare om inställningen är på. Annars kopplas personen med födelsedatum.

Kräv personnummer vid ålderskontroll för arrangemangsdeltagare

Kräv personnummer vid ålderskontroll för arranemangsdeltagare om inställningen är på. Annars kontrolleras åldern med födelsedatum.

Lägg personer i extern maillista vid anonymisering (Addon GDPR-tools)

Lägger anonymiserade personer i en extern maillista på MailChimp/Carma för att kunna kontakta i framtiden förutsatt att personen tillåter massutskick av epost vid anonymsering.

Kräv godkännande av avtalsvillkor för registrering om det inte gjorts efter...

Personer som har accepterat avtalsvillkoren för registrering innan detta datumet kommer att behöva acceptera villkoren på nytt vid bokning eller beställning på webben.

Utdrag från personregister (Addon GDPR tools)

Tillgängliggör möjligheten att få ett utdrag av personens information i BRP via personlistan.

Utdrag från personregister - Abonnemang (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens abonnemang vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Basuppgifter (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens basuppgifter vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Beställningar (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens beställningar vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Dokument (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens dokument vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Egna fält (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens information under fliken egna fält vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Ekonomi (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens information under fliken ekonomi vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Externa meddelanden och anteckningar (Addon GDPR tools)

Inkluderar externa meddelanden och anteckningar på personen vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Fakturor (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens fakturor vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Historik (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens historik vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Interna meddelanden och anteckningar (Addon GDPR tools)

Inkluderar interna meddelanden och anteckningar på personen vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Kundjournal (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens kundjournal vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Kundmeddelanden (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens kundmeddelanden vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Marknad (Addon GDPR tools)

Inkluderar informationen under fliken Marknad på personen vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Personanteckningar (Addon GDPR tools)

Inkluderar anteckningar på personen vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Tidigare köp (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens tidigare köp vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Träningsstatistik (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens träningsstatistik vid ett utdrag från personregistret.

Utdrag från personregister - Värdekort (Addon GDPR tools)

Inkluderar personens värdekort vid ett utdrag från personregistret.

  • No labels