Child pages
 • Verifikatexport
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 37 Next »

Format

Verifikat kan exporteras till följande format för inläsning i bokföringssystem:

 • Visma Business

 • Visma Global

 • Visma DI

 • ASW
 • Agresso
 • Devis
 • SIE (hanteras av flesta system)
 • Fortnox (API)
 • Visma.net (API)
 • Visma Enterprise (API)
 • Stöd för andra format kan implementeras vid behov. Kontakta BRP för att begära offert.

Automatisk export av verifikat

BRP kan exportera verifikat per automatik. Exporten görs då en gång per dag. Kontakta BRP för mer information.

Manuell export av verifikat

Efter kassarapporter, fakturajournaler och inbetalningsjournaler skapats, gå till Ekonomi > Bokföring > Verifikat, markera önskade verifikat och klicka på "Exportera".

 • No labels