Child pages
  • Förtur Arrangemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadataBeskrivning funktion

Förtur kan ges till personer som tidigare deltagit på ett arrangemang. Detta ger personen möjlighet att boka plats på ett nytt arrangemang innan platserna är släppta till allmänheten. 

Gå till menyval Produkter Arrangemang och sök fram de arrangemang vars deltagare du vill erbjuda förtur. Markera önskade arrangemang och klicka på knappen Deltagare. Markera sedan alla eller enstaka deltagare och klicka på Erbjudande. 

Här får man en möjlighet att skapa ett nytt erbjudande eller skicka ut samma erbjudande till nya deltagare. Om man använder sig av Progression ges här möjlighet att filtrera på detta. Tex att erbjudande till fortsättningskurs endast erbjuds de som uppnått vissa färdigheter i grundkursen. Här väljer man också vilken produkt erbjudandet gäller för och en giltighetstid för erbjudandet. Alla arrangemang av vald produkt ges då möjlighet att bokas innan de blir bokbara för allmänheten.

Mottagaren av mailet är beställaren på bokningen som deltagaren tillhör. Namnen på deltagarna som syns på webbokningen tas i första hand från Personen som är kopplad till deltagaren, i andra hand används För- och efternamn på deltagaren.

I nästa steg visas en e-postdialog med innehåll från meddelandemallen "Epost - Förtur arrangemang". Epostmallen innehåller följande variabler:

  • eventOfferUrl - En länk till den sida kunden kan boka arrangemang
  • product - Den produkt erbjudandet gäller för
  • validUntil - Giltighetstid för erbjudandet
  • businessUnit - Anläggningen

Deltagare kan i BRP under vissa förutsättningar vara utan personkoppling, med enbart för och efternamn. Om urvalet innehåller sådana deltagare ställs en fråga om dessa ska exkluderas eller inkluderas. Om de inkluderas kommer personer skapas upp i BRP med för- och efternamn enligt deltagaren och med en koppling till beställaren. Dessa personer har då givetvis ingen progression och kommer inte med om urval på detta görs.

Förutsättningar

 Endast produkter från publicerade arrangemang visas.Begränsningar

-
  • No labels