Child pages
  • Flöde Beta-testning Android
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förutsättningar

  1. Beta-testning konfigurerat av BRP
  2. En eller flera personer från kund anmälda som beta-testare

Steg

  1. BRP publicerar en ny version av appen som beta-version och meddelar kund
  2. Personerna som har registrerat sig som beta-testare får automatiskt uppdatering av appen när den finns tillgänglig
  3. Kund återkopplar och om allt är OK så flyttas beta-versionen över till skarp lansering

Övrigt

För stora kunder vid stora uppdateringar kan det även vara idé att när uppdateringen lanseras köra en "lansering i etapper" med t.ex. 10-20% av användarna för att upptäcka stora problem utan att drabba alla kunder. 

 

 

  • No labels