Child pages
 • Byte av indrivningsleverantör
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Beskrivning funktion

 • Följande beskriver hur man manuellt ska hantera fakturor i systemet som ligger hos en indrivningsleverantör vars integration ni nyttjat mellan BRP och leverantören - men som ni nu slutat använda.
 • Konteringsexempel är bara exempel, ni har troligtvis egna konton ni vill nyttja
 • Scenariot är t.ex om man byter indrivningsleverantör och börjar använda integration mellan BRP och den nya leverantören.
 • Orsaken till att de gamla fakturorna måste hanteras manuellt är bland annat:
 1. Det är inte lagligt att flytta en fordring från en indrivare till en annan.
 2. Vi har stöd för en automatiserad integration per kundreskontra varje given tidpunkt. Detta betyder alltså att man inte kan nyttja två integrationer samtidigt

Förutsättningar

 • Be din "gamla" indrivare att skicka er klientmedelsredovisning via e-post / webbservice istället för den uppsatta integrationen.
 • Se till att din "gamla" indrivare betalar in kapitalbeloppet på samma sätt som tidigare, ändra alltså inte vilket konto / bankgironummer dom skickar kapitalet till.
 • Utse en eller flera personer hos er med någorlunda ekonomiska kunskaper som ska sköta den manuella hanteringen. Denna person kontaktar BRP Support om behov av hjälp uppstår vid konfiguration eller drift.

Begränsningar

 • Alla leverantörer fungerar inte på exakt samma sätt, det är således viktigt att ni kontrollerar med BRP om ni kan följa denna rutin efter ert byte

Konfiguration

 1. Skapa ett Betalsätt per konto som ni använder i er klientmedelsredovisning
 2. Se till att betalsätten har kryssrutan "Använd som fakturabetalning"
 3. Se till att betalsättet som ni redan använder för att kontera fordringsbelopp på fakturorna också har kryssrutan "Använd som fakturabetalning". Namn på betalsättet är vanligtvis "Indrivning", "Inkasso" eller t.ex namnet på er leverantör.
 4. I slutändan ska ni ha 3 st betalsätt i stil med följande:

 

Användning

 1. När du fått en klientmedelsrapport och ska betala av fakturan, kontrollera vilka intäkter och kostnader (om några) som tillhör fakturan
 2. Registrera sedan betalningar på fakturan som matchar klientmedelsrapporten. 
 3. Börja Alltid med kreditposterna och kryssa Alltid ur kryssrutan för Påminnelseavgift
 • I följande bildexempel har en faktura på 2720:- blivit betalad via indrivningsleverantören med bokföringsdag 2017-05-29
 • 180:- i inkassoavgifter har tagits ut av slutkunden som leverantören behåller medan ni kommer får fordringsbeloppet på 2720:- och 5:- ränta
 • Skapa sedan en inbetalningsjournal (Ekonomi - Fakturering - Inbetalningsjournaler) när du är klar med dina registreringar

 • Fallet ovan genererar följande kontering:

  Konto
  D
  K
  Verifikattyp
  Bokföringsdag
  Info
  1510 2720Inbetalningsjournal2017-05-29Konto för betalsätt ”Faktura”
  3590 185Inbetalningsjournal2017-05-29Indrivningsintäkter, t.ex avgifter och ränta
  6591180 Inbetalningsjournal2017-05-29Indrivningskostnader, t.ex provision
  16842725 Inbetalningsjournal2017-05-29Konto för betalsätt ”Indrivning”

   

   

 • Om gamla leverantören fortsättningsvis betalar in kapitalbeloppet till samma bankgironummer som är kopplat till ert BRP (OCR/Bankgiro Inbetalningar) sker även följande kontering vid insättning:

  Konto
  D
  K
  Verifikattyp
  Bokföringsdag
  Info
  1684 2725Inbetalningsjournal2017-05-30Konto för betalsätt ”Indrivning”
  19302725 Inbetalningsjournal2017-05-30Konto för betalsätt ”Bank”

   

   

   

 

 • No labels