Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 81 Next »

Förutsättningar

Apple kräver att appen publiceras i ert namn. Detta kräver att ni öppnar ett utvecklarkonto hos Apple,
till en kostnad av $99 per år. BRP hjälper er med ansökan av utvecklarkonto. Denna process tar mellan en och några veckor. Läs mer om processen här

Google har inte dessa krav och därför publicerar vi på Google Play under BRP:s konto.

Android-appen kräver Android 3.x eller senare.
iPhone-appen kräver iOS 6 eller senare. 

iOS Distribution Certificate  - Om fråga från Apple kommer om förnyelse av certifikat:
Certifikatet används bara när vi laddar upp nya versioner av appen. Det påverkar inte vad som finns i Appstore.
Behöver inte förnyas.

Anpassning appar

Android- och iPhoneapparna är identiska vad gäller funktion. Appen har fyra sidor:

 • Boka
 • Mina bokningar
 • Info
 • Inställningar

Appen kan ges ett utseende som går i linje med er grafiska profil, följande element är anpassningsbara:

 • Programikonen som visas på telefonens hemskärm, samt i övre vänstra hörnet.
 • Text, färger och utseende på info-sidan, detta ändras i BRP se Infosidor i mobilapp .

Skärmdumpar

Här följer en genomgång av appens fyra sidor.

Boka

Detta är huvudbilden som visas varje gång appen startas.
Den övre menyn "Anläggning" visa de olika anläggningarna. Den visas enbart om ert BRP innehåller mer än en anläggning.
Den undre menyn "Kategori" visas endast om ni använder möjligheten att filtrera gruppaktiviteter på produktgrupp i BRP. Detta visas då även i webbokningen.

 

Android

iPhone

Meny (Android)

För Android visas menyn när du trycker på de tre menystrecken till vänster om logotypen.
Motsvarande navigationsfält visas alltid i nedkanten på iPhone.


Visar de gruppaktiviteter som man är bokad på eller står på reservplats till.

 Mina bokningar

Android

iPhone

Info

En sida med information, en informationssida per anläggning. Denna text ändras direkt i BRP och kan innehålla html. Sidan är scrollbar. (I BRP Inställningar > Meddelanden > Infosida i mobilapplikation)

Android

iPhone

Inställningar

Här ställer kunden in sina inloggningsuppgifter. Detta är samma uppgifter som används för inloggning till internetbokningen. Första gången man startar appen visas denna sida. Efter det behöver kunden aldrig logga in igen. Kunden kan aktivera kalenderbokning, då läggs bokade pass in i telefonens kalender. Detta gäller endast pass som bokas via appen.

Android

iPhone

Kalenderinställningar

iPhone

För att aktivera kalender i appen, gå till inställningar och klicka på Prenumerera kalender. Beskrivning på kalendern blir den anläggningen man är kopplad till men synkar såklart med alla bokningar oavsett anläggning.
Ta bort kalender: Inställningar > E-post, kontakter, kalenderar > Prenumererade kalenderar > Gå in på kalendern och klicka på radera konto
Påminnelse för aktivitet:

 • Inställningar > E-post, kontakter, kalenderar > Förvalda påminnelser > Se till att man har ett värde för "Aktiviteter"

Android

För att aktivera kalender i appen gå till inställningar och markera Aktivera kalender, du kan sedan välja vilken kalender du vill använda samt ställa in påminnelseintervall. 
För att ta bort en kalenderfunktionen i appen avaktivera kalenderfunktionen under inställningar. 

Ta bort Kalender:

 • Gå till Google kalender - Inställningar > kalendrar > klicka på avbryt prenumeration.

Påminnelseinställningar för aktivitet:

 • Inställningar > händelser > Standardavisering > Välj tidsintervall eller stäng av

Appstore och Google Play

Apparna presenterar i Apples Appstore och Google Play, där visas ikonen samt en text som beskriver vad appen gör. Här kan ni själva välja text, håll den generell eftersom ni själva inte kan ändra i texten utan att kontakta BRP. Information om öppettider skrivs med fördel på appens infosida, som redigeras i BRP. BRP gör skärmdumpar och publicerar dessa samt appen i Appstore och på Google Play.
BRP föreslår nedanstående text:

Med denna app kan du enkelt boka dig på pass hos FÖRETAGET.

Du kan:
- Boka pass
- Avboka pass
- Ställa dig i kö för reservplats
- Se dina bokade pass
- Få dina bokningar inlagda i kalendern

I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som i vår internetbokning. 

Google Play

I Google Play krävs även en kortare text på max 80 tecken, samt en bild som är:

1024 x 500 px jpg eller 24 bit png (ingen alpha)
Se denna exempelbild

Att skicka till BRP

För att göra en anpassning behöver BRP följande:

 • Ett namn på appen
 • En kvadratisk programikon i PNG-format 1024x1024 px. Tänk på att inte göra bilden för detaljrik då programikonen är väldigt liten.
 • Texter till Appstore och Google Play, se ovan
 • En bild för google play i storlek 1024x500 px

Sekretesspolicy för Android-app

 • No labels